کد خبر: 188185

سفر در جاده‌های ایران تا چه حد ایمن است؟

ایمنی در حمل ونقل مهم‌ترین اصل برای زنده ماندن در جاده‌های کشور بنابراین باید فرهنگ سازی در این بخش از سوی تمامی دستگاه‌ها فراهم شود.
اتاق خبر 24

امروز ۷ اردیبهشت مصادف با روز ایمنی حمل و نقل در کشور است. حمل و نقل به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می رود که در این حوزه با توجه به آنکه ایمنی در تمامی حوزه ها لازم وضروری است

با رشد و توسعه روز افزون زندگی شهری و جابجایی برای انجام فعالیت ها، نیازمندی بیشتری به زیرساخت های حمل ونقل و گونه های مختلف آن به منظور تامین سیستم های حمل و نقل مطلوب (ایمن، سریع، راحت، اقتصادی برای شهروندان نمود یافته است.

بهره گیری از علم برنامه ریزی حمل ونقل جهت بهبود ایمنی حمل و نقل شهری به یک دغدغه اصلی برای دولتها و سازمان های مربوطه تبدیل شده است. در مباحث ایمنی حمل و نقل استانداردهایی برای شناسایی خطرات و مدیریت آنها تدوین گردیده که نیازمند توجه به آنها است.

در سیستم مدیریت ایمنی حمل ونقل تمام عوامل موثر در ایمنی یک سیستم قرار گرفته و درجهت افزایش سطح ایمنی در قالب استراتژی ها، اهداف و برنامه های مشخص تنظیم می شوند که این عوامل عبارت است از تصادفات حمل و نقلی, کنترل خطرات حمل و نقل, بازسازی تصادف, سایر حالات حمل و نقل و حمل و نقل مواد خطرناک.

ایمنی ترافیک یکی از مهمترین مسائل مربوط به عارضه های اجتماعی حمل و نقل امروزی است؛ به گونه ای که هر ساله در مسیرهای شهری شاهد انواع تصادفات ترافیکی هستیم که بیشترین درصد از حوادث شهری را به خود اختصاص داده اند بنابراین تامین ایمنی و شناخت عواملی که در ایمنی معابر شهری تاثیرگذار است، امری ضروری به شمار می رود.

حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد به شمار می رود كه فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و پایه مبادله های بازرگانی و كلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از این رو بخش حمل و نقل را باید یكی از مؤلفه های اصلی در تشخیص جوامع رشد یافته دانست.

رشد جمعیت، اشتغال و استقرار فعالیت های اقتصادی، خدمات و تسهیلات در نواحی مختلف باعث افزایش تقاضای جا به جایی می شود كه كشورمان با توسعه زیرساخت های فیزیكی در دهه های اخیر و كاربرد آنها در مدیریت حمل و نقل توانسته است ایمنی در این حوزه را تضمین كند. باید دانست سرمایه گذاری در ابزارهای امنیتی مناسب می تواند به صورت بالقوه منافع اقتصادی را به همراه آورد. از این رو امنیت را باید یكی از تقاضاهای مشتریان دانست. حفاظت از شبكه حمل و نقل به صورت پاك و سالم و با رویكرد پیشگیرانه در جهت كاهش جرم و خرابكاری این اطمینان را به جامعه می دهد كه این فضا به خوبی مدیریت شده و تحت نظارت و مراقبت است. از این رو ایمنی و امنیت را باید از ویژگی های بدیهی تمام شیوه های خدمات حمل و نقل عنوان كرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، شورای انقلاب فرهنگی، هفتم اردیبهشت را «روز ایمنی حمل و نقل» نامگذاری كرد و این روز از 1395 خورشیدی در تقویم رسمی كشور به ثبت رسید.

منبع: تابناک