کد خبر: 188008

زمان اعلام پذیرش مشمولین امریه سربازی اعزام تیر ماه

زمان اعلام نتایج پذیرش مشمولین متقاضی امریه سربازی اعزام تیر ماه منتشر شد.
اتاق خبر 24

بنابر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه مدارک متقاضیان اعزام ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (تیر ماه) در حال بررسی است و نتایج پذیرش مشمولین اعزام مذکور از طریق تماس تلفنی تا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ به متقاضیان اعلام می‌شود.

شایان ذکر است، صرفاً با " پذیرفته‌شدگان امریه سربازی اعزام تیر ماه " تا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تماس حاصل می‌شود و عدم تماس با سایر متقاضیان به منزله " عدم پذیرش " می‌باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا