کد خبر: 187553

هوای تهران در ۲۲ فروردین پاک است

هوای پایتخت در بیست و دوم فروردین ماه سال ۹۹ با شاخص ۲۷ در شرایط پاک قرار دارد.
اتاق خبر 24

کیفیت هوای تهران امروز پنجشنبه (بیست و دوم فروردین ماه سال ۹۹) با شاخص ۲۷ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۴۷ در شرایط پاک قرار داشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا