کد خبر: 186786

تفاوت عملکرد کرونایی آمریکا با لبنان

در ویرجینیای شمالی، ‎آمریکا، ۵ روز برای دریافت نتیجه طول می‌کشد و بیمار به خانه فرستاده می‌شود تا قرنطینه شود.
اتاق خبر 24

"رانیا خالک" خبرنگار لبنانی فعال در رسانه امریکایی در حساب توییتر خود با انتقاد از وضعیت سیستم پزشکی در آمریکا در حساب توییتر خود نوشت: "در لبنان، کشوری بسیار فقیر، ۲۴ ساعت طول می‌کشد تا نتیجه آزمایش ‎کرونا دریافت شود و در این مدت بیمار قرنطینه می‌شود.

در ویرجینیای شمالی، ‎آمریکا، ۵ روز برای دریافت نتیجه طول می‌کشد و بیمار به خانه فرستاده می‌شود تا قرنطینه شود."