کد خبر: 186771

قیمت جدید دلار نیمایی مشخص شد

جدیدترین نرخ فروش دلاردر سامانه نیما ۱۴ هزار و ۶۳ تومان ثبت شده که نسبت به دیروز ۷۸ تومان افزایش یافته و این در حالی ا‌ست که آخرین رقم بهای دلار در صرافی ملی ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان ثبت شده است.
اتاق خبر 24

جدیدترین نرخدلار در سامانه نیما مربوط به تاریخ ۲۶ اسفند ماه است که بر این اساس میانگین نرخ خریددلارثانویه(نیما) ۱۳ هزار و ۶۸۶ تومان و میانگین نرخ فروش دلار  ۱۴ هزار و ۶۳ تومان تعیین شده که نرخ فروش دلار با افزایش جزئی همراه بوده است.

منبع: خبرآنلاین