کد خبر: 186317

وضعیت گرمخانه‌های تهران پس از شیوع کرونا

سید مالک حسینی سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره فعالیت گرمخانه ها و نگرانی ها از شیوع کرونا نوشت: