کد خبر: 186242

شیوه امحا زباله های کرونایی بیمارستان ها

معاون فنی محیط زیست تهران به بیان توضیحاتی درباره شیوه امحا پسماند های بیمارستان ها مخصوصا بیمارستان های معین نگهداری بیماران کرونایی پرداخت.
اتاق خبر 24

مهرداد کتال محسنی معاون فنی محیط زیست تهران درباره شیوه امحا پسماند های بیمارستان ها مخصوصا بیمارستان های معین نگهداری بیماران کرونایی گفت: در این شرایط وزارت بهداشت بر اساس ضوابط دفع اصولی و امحا زباله های بیمارستانی و پسماندهای پزشکی موظف است برای شرایط ویژه و خاص که یک بیماری اپیدمی می شود و شرایط ویژه ای حاکم می شود زباله های پزشکی مربوطه را در قالب آن پروتکل امحا کند.

آهک پاشی چند باره در آراد کوه بر روی زباله های کرونایی

کتال محسنی در ادامه بیان کرد: جلسه ای را با حضور دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان مدیریت پسماند تشکیل دادیم و مقرر شد پسماندهای پزشکی بیمارستان های معینی که برای مداوا و پیشگیری بیماری کرونا انتخاب شدند به صورت ویژه و خاص جدا از سایر پسماندها جمع اوری شود و این پسماندها به جایگاه دفع پسماندهای بیمارستانی تهران (قسمتی از اراد کوه) منتقل کنند و آنجا به صورت ویژه دفع شوند. مثلا اگر سایر پسماندهای بیمارستانی را یکبار آغشته به اهک می کردند و هم اکنون لایه ایزالیسیون زیر را محکم تر و دقیق تر انجام دهند و دوتا سه لایه آهک پاشی شود و روی این زباله ها هم به همین صورت دو تا سه بار آهک پاشی انجام شود.

معاون فنی محیط زیست تهران در ادامه گفت: این پسماندها باید جدا از سایر پسماندهای بیمارستانی امحا شوند.

شیوه امحا زباله های خانگی کرونایی

کتال محسنی در ادامه درباره بیمارانی که در منازل نگهداری و قرنطینه شده اند و شیوه امحا زباله های آنها نیز گفت: به دلیل اینکه برخی از بیماران مبتلا به کرونا در منازل و یا سایر مراکز نگهداری می شوند و یا افرادی که مبتلا هستند ولی از ابتلای خود به کرونا اطلاع ندارند پسماندهای آنها از جمله ماسک دستکش و دستمال ها باید در نایلکس مخصوص ریخته شود و درب آنها به خوبی گره زده شود.

تمام زباله ها در آراد کوه باید امحا شوند/بازیافت صورت نمی گیرد

معاون فنی محیط زیست در ادامه در پاسخ به این سوال که این زباله ها هم بلاخره با سایر زباله ها در آراد کوه مخلوط می شود چه تدبیری برای جلوگیری از این امر اندیشیده شده است نیز گفت: در این زمینه با توجه به اینکه وقتی این زباله ها داخل مخازن زباله برود با سایر زباله ها مخلوط می شود در این زمینه پیشنهاد دادم که زباله ها وارد فرآیند امحا زباله های عادی آراد کوه نشود که در نهایت پسماند ها تر تبدیل به کمپوست شود و در نهایت این تصمیم گرفته شد که تا زمانی که این شرایط خاص بر تهران حاکم است این زباله ها به خط پرداش انتقال داده نشود و بازیافت و تفکیک و در نهایت تبدیل به کمپوست اتفاق نیفتد و همه این زباله ها به صورت ویژه امحا بشود.

کتال محسنی اظهار کرد: امکان تفکیک زباله ها وجود ندارد و حتی امکانات شهرداری هم کامل نیست که این زباله ها از مبدا یعنی منازل مردم به صورت مجزا و اصولی تفکیک و منتقل کند.

 امحا زباله ها نیز به صورت ویژهتا حاکم بودن شرایط فعلی

وی در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است تا زمان حاکم بودن این شرایط ویژه امحا زباله ها نیز به صورت ویژه دیده شود. ضد عفونی مخازن و آموزش لازم به افرادی که این زباله ها را جمع آوری می کنند دیده شده و امیدواریم که دستگاه هایی که وظیفه ی اجرایی دارند این مسائل را رعایت کنند تا تبعات آن به حداقل ممکن برسد.

زباله سوزهای مخصوص و استاندارد برای امحا زباله های کرونایی نداریم

معاون فنی تهران در ادامه درباره شیوه سوزاندن این زباله ها گفت: بحث سوزاندن این پسماندها مطرح نیست چون با سوزاندن این پسماندها بحث آلودگی هوا پیش می آید و زباله سوزهای مخصوص و استاندارد برای این کار در کشور وجود ندارد. از سایر اندیشمندان و صاحب نظران درخواست می کنیم که هر نظری در این رابطه دارند ارائه دهند تا این مشکل را حل کنیم.

منبع: میزان