کد خبر: 185918

انتخابات مجلس مملو از شگفتی های غریب بود

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت:
اتاق خبر 24

خانواده انقلاب نیازمند دوران سخت گیرانه ای از درون نگری و خودانتقادی است. چه بهتر که این انتخاب پس از پیروزی باشد، نه اجبار پس از شکست. من عهد کرده ام که درباره این منازعات در رسانه سکوت کنم. منتها طور دیگر به وظیفه حتما عمل خواهم کرد.

بخشی از مردم ایران برای نجات کشور به جریان انقلابی اعتماد کردند. بخشی دیگر هم به هیچ جریانی اعتماد نکردند. تولید ‘نتیجه’ برای دسته اول، و ‘خلق امید’ برای گروه دوم، اولویت اصلی است. از دید من، گروه دوم مقدمند.

انتخابات مجلس مملو از شگفتی های غریب بود. بسیاری اتفاق ها در زمانی کوتاه افتاد که من در افق های بسیار بلندتر هم تصورش را نمی کردم. موازنه قوا دیری است به ضرر کسانی که ایران را ضعیف کردند به هم خورده. اکنون امر اجتماعی بدل به امر سیاسی شده ‌و می ماند اینکه هدف را چه تعریف کنیم.