کد خبر: 185822

امروز ادارات ثبت احوال باز هستند

ابوترابی گفت: ادارات ثبت احوال امروز برای تحویل شناسنامه‌های تعویضی و مفقودی متقاضیان باز هستند.
اتاق خبر 24

ابوترابی سخنگوی ثبت احوال گفت: ادارات ثبت احوال امروز برای تحویل شناسنامه‌های تعویضی و مفقودی متقاضیان باز هستند.

 

منبع: جام نیوز