کد خبر: 185608

هوای تهران در ۲۵ بهمن ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۵۸ در شرایط پاک قرار دارد.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و هوای پایتخت کیفیت قابل قبول دارد.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۷ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

منبع: خبرگزاری ایلنا