کد خبر: 185568

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 57 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
اتاق خبر 24

 شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد 57 قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 44 قرار داشت و هوای تهران پاک بود.
پایتخت از ابتدای سال 27 روز هوای پاک، 222 روز هوای قابل قبول، 74 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 5 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش تهران 22 روز هوای پاک، 248 روز هوای قابل قبول و 58 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشت.

منبع: باشگاه خبرنگاران