کد خبر: 185431

تحریم‌ها ظرفیت تولید نفت ایران را کاهش نداد

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: تحریم‌ها نتوانسته ظرفیت تولید نفت ایران را کاهش دهد.
اتاق خبر 24

«کریم زبیدی» امروز (جمعه) ا اشاره به اینکه تحریم تولید نفت مورد نیاز داخل کشور را نتوانسته تحت تاثیر قرار دهد،‌ ادامه داد: همچنین تحریم‌ها نتوانسته ظرفیت تولید نفت ایران را کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، مشکل در تزریق گاز به میادین نفتی را رد کرد.

زبیدی تاکید کرد: در حال حاضر مشکلی برای تزریق گاز به میادین نفتی طبق برنامه وجود ندارد.

وی افزود: اما اگر مصرف گاز خانگی بیشتر شود،‌ مجبور خواهیم بود تا تزریق گاز به میادین نفتی که یکی از راه‌های افزایش ضریب برداشت است را محدود کنیم زیرا اولویت گازرسانی، بخش خانگی است.

به گزارش ایرنا،‌ افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری باعث محدودیت در گازرسانی به نیروگاه‌ها و برخی صنایع شده است.

با این حال تزریق گاز به میادین نفتی طبق برنامه در جریان است اما اگر صرفه‌جویی در بخش خانگی اتفاق نیافتد،‌ ممکن است مشکلاتی در این بخش نیز ایجاد کند. 

منبع: خبرگزاری ایسنا