کد خبر: 185338

ارتش الهی در مقابل ارتش شاهنشاهی

ارتش جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از میدان آزمون‌های سختِ وفاداری به اسلام و انقلاب، سربلند بیرون آمده است.
اتاق خبر 24
ارتش تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، به عنوان اصلی ترین نهاد رسمی دفاع از تمامیت ارضی کشور فعالیت می‌کرد. اما این فعالیت‌ها حتما باید با نظارت و مستشاری نیرو‌های آمریکایی که در ارتش حضور داشتند، صورت می‌گرفت. این امر نشانگر نفوذ بی سابقه آمریکایی‌ها در ارتش ایران بود که تمام امور مهم و حساس باید تحت نظر آن‌ها انجام می‌شد.
همین نفوذ و اعتماد کامل آمریکایی‌ها به پهلوی دوم بود که با سرازیر کردن سیل تجهیزات آمریکایی و وام‌های میلیون دلاری ایران را به عنوان یک جزیره ثبات در منطقه مطرح کرده بودند و به ایران نقش ژاندارمی منطقه را واگذار کرده بودند که برای ملت ما نتیجه‌ای جز وابستگی به ارمغان نداشت.
این وابستگی به حدی تحقیر آمیز بود که یک افسر ارتش نیز اینگونه روایت کرده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در یکی از پادگان‌های ارتش نامه‌ای از ژاندارمی را مشاهده کردم که در آن از ارتش درخواست شده بود پنج عدد خمپاره به ژاندارمری واگذار شود. در ذیل این نامه پاراف شده بود که در صورت موافقت مستشار نظامی (افسر آمریکایی) خمپاره‌ها به ژاندارمری تحویل داده شود.
این وابستگی چند بُعد داشت که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
وابستگی کامل فنی و تسلیحاتی به آمریکا
اگر بخواهیم این روند را دقیق‌تر بررسی کنیم باید اینگونه بگوییم که ارتش در زمان شاه از ۲۸ مرداد سال ۳۲ یعنی پس از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد تغییر سازمان داد. در واقع پس از این تاریخ سازمان رزم ارتش تغییر کرد و از سوی تجهیزات انگلیسی و فرانسوی به سوی تجهیزات آمریکایی و غربی رفت. البته شاید بتوان ریشه این امر را در دو موضوع اساسی جست‌وجو کرد. نخست افزایش بهای نفت در بازار‌های جهانی و دوم هم عضویت ایران در پیمان سنتو که در واقع برای مقابله با بلوک شرق به همراه کشور‌های پاکستان، ترکیه عراق و انگلستان به عنوان خط مقدم مقابله با بلوک شرق و به خصوص شوروی تشکیل شده بود.
منبع: تابناک