کد خبر: 185171
یادداشت اتاق خبر24:

حملات روحانی به شورای نگهبان و چرایی آن

آقای روحانی میدان تقابل خود را با نهادهای قانونی کشور افزایش داده و هر بار به یکی از آنها انتقادات شدید می کند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

سپاه پاسداران از گزند انتقادات رئیس جمهور محترم در امان نبوده است، این نیروی انقلابی و مکتبی که همه امکانات و ظرفیت های خود را در اختیار مردم قرار داده و شبانه روز بیدار است تا امنیت کشور را تأمین کند، بارها با انتقادات تند رئیس جمهور روبرو شده اما دم بر نیاورده است.

همگان می بینند و دیده اند که سپاه و ارتش زمانی حادثه ای رخ می دهد چگونه به میدان می آیند و به یاری هموطنانشان می شتابند.
رئیس جمهور حتی قوه قضاییه را نیز از تیغ انتقادات خود در امان نگذاشته و بارها در سخنانش این قوه را چه در دوران ریاست آقای لاریجانی و چه اکنون در دوران ریاست آقای رئیسی با انتقادات تندی که خارج از اختیارات ریاست جمهوری است، مورد لطف قرار داده است.
چنین رویه ای در شرایط کنونی که کشور نیازمند انسجام و همدلی هر چه بیشتر جامعه و مسئولین است، باعث ایجاد فضای دو قطبی، اختلاف و انشقاق در کشور می شود.
اکنون نیز در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی که دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد، آقای روحانی انتقادات تندی را علیه شورای نگهبان مطرح کرده که اگر هدف او از این انتقادات دلسوزی برای رد صلاحیت شده ها یا نگرانی از کم اقبالی مردم نسبت به آن باشد، این روش بر عکس عمل می کند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایفی دارد که تاکنون نیز در چارچوب همان قوانین عمل کرده است، اکنون بحث بر سر این نیست که آیا این شورا در جریات بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به درستی عمل کرده یا نه، یا انتقاداتی که آقای روحانی از شورای نگهبان در تریبون عمومی مطرح می کند، چقدر وجاهت دارد.

وجاهت سخنان آقای روحانی از آن نظر قابل بررسی است که آیا این انتقادات تند که از تریبون عمومی مطرح می کند نمی تواند در جلسات خصوصی بگوید؟
چرایی اینگونه رفتار و سخنان از سوی آقای روحانی آن هم در قامت ریاست جمهوری، به نظر می رسد یک نکته باشد و آن هم فرار از ناکارآمدی و ناتوانی دولت و سرپوش گذاشت بر ضعف ها که حتی افکار عمومی نیز به آن واقف گشته است.

مردم ایران بار دیگر با وجود همه حاشیه هایی که برای ایجاد اختلاف، دلسردی و یأس وجود دارد، با آگاهی از اقداماتی که شورای نگهبان برای جلوگیری از ورود نامزدهای متخلف به مجلس شورای اسلامی انجام داده است، پای صندوق های رأی خواهند آمد.

آقای روحانی آیا می تواند رضایت نامزدهای رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده را بگیرد برای آن که دلایل شورای نگهبان در رد نامزدها منتشر شود؟

آیا نامزدهای رد صلاحیت شده خود راضی به انتشار دلایل و مدارک رد صلاحیت خود هستند؟

شورای نگهبان اگر اقدام به انتشار مدارک و اسناد به دست آمده از تخلفات نانزدها نمی کند، آبروداری میکند و این همه انتقادات تند و غیر منصفانه را به جان می خرد، نباید در باره این نهاد قانونی که وظایف مهمی بر عهده دارد اینگونه سخن گفت که آقایروحانی گفته است؛
«حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از کنار نظارت کند یعنی یک عده ای را گفتند شما اینجا این بالا بایستید، نگاه کنید ببینید اینها یک وقت خلاف نکنند.»