کد خبر: 185141

گرای دولتمردان به قاتل تروریست

عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در صفحه خصی خود درتوییتر درباره اظهارات ظریف در مورد مذاکره با آمریکا نوشت: