کد خبر: 185049

آمار ضربه مغزی‌های عین الاسد بیشتر شد!

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره افزایش آمار سربازان ضربه مغزی شده آمریکا در عین الاسد نوشت: