کد خبر: 184997

برنامه اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس چیست؟

اصلاح‌طلبان با سه بحران مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی مواجه هستند. در بخش مشروعیت که مربوط به مسائل هویتی می‌شود، این گروه سیاسی با پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی مواجهند.
اتاق خبر 24

اصلاح‌طلبان با سه بحران مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی مواجه هستند. در بخش مشروعیت که مربوط به مسائل هویتی می‌شود، این گروه سیاسی با پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی مواجهند. اصولا این گروه به واسطه رادیکال‌شدن بدنه نتوانسته پاسخ مناسبی به خواسته‌هایش بدهد. اساسا اصلاح‌طلبی فلسفه خود را از دست داده است.

این بحران مربوط به هسته سخت اصلاح‌طلبان و طرفداران آنهاست. بحران دوم در سطح مقبولیت است که مربوط به عامه جامعه می‌شود. طیف غیرسیاسی جامعه از عملکرد اصلاح‌طلبان ناراضی است. بحران سوم که به هر دو بخش مربوط می‌شود، حاکی از عملکرد دولت روحانی، مجلس امید و شورای شهر اصلاح‌طلب است. بحران کارآمدی این گروه را با بحران جدی مواجه کرده است. با توجه به سه بحران مذکور، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند از انتخابات مجلس برای حل مشکلات خود استفاده کنند.

از همین رو است که از فهرست ناب اصلاح‌طلبی حرف می‌زنند تا هم فاصله خود را با دولت روشن کنند و هم نقد به شورای نگهبان در موضوع ردصلاحیت‌ها را زنده نگه دارند.اصلاح‌طلبی راه حل عبور از این بحران‌ها را ابتدا عبور از بحران مشروعیت می‌داند. از نگاه آنان عبور از بحران مشروعیت که موجب همراه‌شدن بدنه سخت آنها می‌شود، در نهایت چراغ اصلاح‌طلبی را روشن نگه می‌دارد؛ پس طبیعی است که با سیاست فهرست ناب پیش خواهند رفت و سعی خواهند کرد هویت خود را در این انتخابات باز یابند. اگر توفیق به دست آوردند که می‌توانند بر حضور خود در مجلس استمرار داده و در عین حال بخش اجتماعی خود را بازیابند. در صورت شکست هم توانسته‌اند تا حدودی بر بخش هویتی و اجتماعی تکیه کنند. با این فرض اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، رادیکال و ناب به دنبال بازگرداندن هویت خود خواهند بود.

منبع: صبح نو