کد خبر: 184990

اطلاعیه درباره افزایش مصرف گاز خانگی

در سال جاری رشد مصرف گاز طبیعی خانگی بسیار بیش از انتظار بوده و به همین جهت سهم گاز طبیعی نیروگاه‌ها کاهش قابل توجهی یافته و علیرغم تلاش و همکاری چشمگیر و بی سابقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تامین نفت گاز نیروگاه‌ها در سال جاری، نفت کوره بایستی بالاجبار مصرف شود.
اتاق خبر 24

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی درباره تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل زمستان و افزایش مصرف گاز خانگی اطلاعیه صادر کرد که به شرح زیر است:

۱- هر چند بیشترین مصرف برق شبکه سراسری در فصل تابستان محقق می شود و چالش اصلی تامین نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل تابستان است اما در فصل زمستان نیز موضوع تامین سوخت نیروگاه‌ها چالش مهمی است که هماهنگی کامل زیر مجموعه‌های ذیربط وزارت نفت و وزارت نیرو را می طلبد. سوخت اول قریب به اتفاق نیروگاه‌های کشور گاز طبیعی است و در صورت در دسترس نبودن کافی این نوع سوخت نیروگاه‌ها  از سوخت مایع به عنوان جایگزین استفاده می کنند. البته هزینه های تعمیر و نگهداری بویلرها و توربین ها در شرایط مصرف گاز طبیعی به مراتب کمتر از شرایط مصرف سوخت مایع است ضمن اینکه به لحاظ سهولت بهره برداری و آلاینده های زیست محیطی برای پرسنل نیروگاهها نیز گاز طبیعی بر سوخت مایع ارجح است.
 
۲- با توجه به اینکه قریب به اتفاق مناطق کشور از شبکه گاز طبیعی بهره‌مند هستند مصارف خانگی این نوع سوخت در فصل زمستان بسیار بالاست و سیاست کشور نیز اولویت مصرف خانگی است و مازاد تولید گاز به صنایع مختلف و نیروگاه‌ها اختصاص پیدا می کند. تحت شرایط فعلی در این فصل مصارف سوخت نیروگاه‌ها برای تامین کامل نیاز مصرف شبکه ۱۷۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی است که با توجه به وجود سرمای قابل توجه در اغلب نقاط کشور و افزایش مصرف خانگی گاز طبیعی به حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب امکان تحویل گاز به نیروگاه‌ها در حد ۷۰ میلیون مترمکعب در روز فراهم است و مابقی سوخت مورد نیاز باید توسط سوخت مایع تامین شود. سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها در برخی نیروگاه‌ها از طریق خط لوله و عمدتاً از طریق تانکرهای جاده پیما تامین می شود.  
 
۳- بدلیل رعایت مسائل زیست محیطی مصرف نفت گاز بر نفت کوره ارجح است اما با توجه به مصارف قابل توجه نفت گاز در بخش حمل و نقل، صنایع و کشاورزی و همچنین سقف تولید این نوع سوخت در کشور و موجودی مخازن نیروگاه‌ها و انبارهای شرکت پخش امکان مصرف بیش از ۶۵ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز وجود ندارد. بدیهی است که جهت تامین کامل نیاز مصرف شبکه سراسری مابقی سوخت مورد نیاز بایستی توسط نفت کوره تامین شود در غیر اینصورت اعمال خاموشی به مشترکین برق اجتناب ناپذیر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا