کد خبر: 184706
یادداشت اتاق خبر24:

درباره ماجرای سقوط هواپیما و حاشیه های آن

وجه تمایز یک سردار انقلابی با یک مسئول دولتی در این است که سردار تنها در میدان جنگ دلاور و شجاع نیست بلکه زمان خبط و اشتباه هم شجاع است.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

سردار حاجی زاده را همگان در صفحه تلویزیون دیدند که چگونه عذرخواهی کرد به خاطر اشتباهی که در شلیک به سوی هواپیمای مسافربری صورت گرفته بود.

مردان آمد با مردم سخن گفت، آرزوی مرگ که که ای کاش زمانی که این اتفاق افتاد می مردم، مقابل چشمان مردم در برابر دوربین قهقهه سر نداد که من هم صبح جمعه متوجه شدم هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف قرار گرفته است!

آنهایی که پروژه بنزینی خود را اجرا کردند و آن همه هزینه به کشور تحمیل نمودند، اکنون با تازیانه انتقادات تند و بی منطق خود سعی دارند نهادی را تضعیف و تخریب کنند که تا توانسته خدمت کرده است.

هنوز داغ از دست دادن سرداری دلاور تسکین نیافته، هنوز یادمان نرفته که خون این شهید بزرگوار چه انسجامی و چه حس خوب و زیبایی را در کشور ایجاد کرده بود.
از زمان موشکباران پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراقف زمان زیادی نگذشته است که مردم به خاطر آن احساس غرور و افتخار کردند.
سرداری که این پایگاه را هدف قرار داد، اکنون با موجی از انتقاد شدید و بی رحمانه روبرو است، سردار شهید هم از ترکش های تند برخی از جماعت در امان نیست، چرا که در یک عملیات ویژه و بسیار حساس، یک سامانه پدافندی به اشتباه یک فروند هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده و چندیننفر از هموطنان عزیزمان را به شهادت رسانده است.
خانواده جانباختگان تا پیش از اعلام خبر برخورد موشک به هواپیما و برخی از آنهایی که اکنون دایه مهربان تر از مادر برای جانباختگان هواپیما شده اند، در شرایط عادی مشغول برگزاری مراسم برای عزیران خود بودند.
اگر همان روز نخست از سوی مسئولین گفته شده بود که این هواپیما در شرایط جنگی روز انتقام از آمریکایی ها، به اشتباه هدف قرار گرفته، اینگونه که اکنون تخریب و فضا سازی انجام می شود، تبعات نداشت.
ظاهراً در شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز همه چیز دست به دست هم می دهد تا اوضاع را وخیم تر کند و در این میان برخی نیز با مج فهمی های سیاسی خود یا غرض ورزی و دشمنی، معرکه را داغ تر می کنند.
اما شما مقایسه کنید نوع رفتار یک سردار جان برکف مردم و کشور را با یک مسئولی و مردان سیاست که در چارچوب وظایف و اختیارات خود اشتباهات زیادی را مرتکب شده اما حتی یکبار هم از مردم عذرخواهی نکرده است!
سردار دلاور گردنش از مو هم نازکتر است، اما اهل سیاست بجای عذرخواهی از مردم رندانه می خندد! در حالی که هزینه های اجرای یک طرح و خواسته ای که از سوی اهالی سیاست و دولتمرد اتفاق افتاده آیا سنگین تر از حادثه ناگوار سقوط هواپیما نبود؟
اکنون این اشتباه که باعث جان باختن جمعی از هموطنانمان شده و داغی است سنگین بر دل همگان، فرصتی برای انتقام گیری و انتقامجویی برخی از آنهایی فراهم کرده که با سپاه دشمنی داشتند و موجی را آغاز کرده ان که حتی سفیر انگلیس هم در میان آنها دیده می شود!
سرداری که پیش پایگاه نظامی ابرقدرت دنیا را با درهم می کوبد؛ به خاطر خطای سنگین یک یگان خود، مقابل مردم خود می ایستد، مسئولیت میپذیرد و میگوید؛ گردنم از مو باریک تر است.