کد خبر: 184704

در بازار نفت چه خبر است؟

قیمت نفت خام شاخص برنت و دبی در هفته گذشته تحت تأثیر افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و بهبود چشم‌انداز تقاضای نفت روندی افزایشی داشت. این در حالی بود که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت روندی کاهشی را دنبال کرد.
اتاق خبر 24

در هفته گذشته سطح ذخیره‌سازی نفت خام آمریکا به شدت افزایش داشت و به۴۳۱ میلیون بشکه رسید. این موضوع به‌طور عمده تحت تأثیر کاهش صادرات آمریکا بوده، البته در همین مدت تعداد دکل‌های فعال حفاری نفت در آمریکا ۱۱ دستگاه کاهش داشت و به ۶۵۹  دستگاه رسید که بیش‌تر آن در منطقه پرمین بوده است.

کاهش تولید نفت خام اوپک در ماه دسامبر ۲۰۱۹

بر اساس گزارش آرگوس، تولید نفت خام اوپک در ماه دسامبر ۲۰۱۹ برابر ۱۷۰ هـزار بشکه در روز کاهش داشت و ۲۹.۶۷ میلیون بشکه در روز رسید. با این احتساب متوسط تولید نفت خام سالانه اوپک برابر ۲۹.۹۲ میلیون بشکه در روز است. میزان پایبندی اوپک در ماه دسامبر ۲۰۱۹  برابر ۱۵۰ درصد برآورد شده که پنج درصد از متوسط پایبندی کشورهای اوپک در سال ۲۰۱۹بیشتر است.

در ماه دسامبر تولید نفت خام عربستان ۱۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داشت که باعث شد سطح تولید این کشور ۸۴۰ هـزار بشکه در روز کمتر از تعهد تولید ۱۰.۶۳ میلیون بشکه در روز باشد. میزان صادرات نفت خام عربستان در ماه دسامبر ۲۰۱۹ برابر ۶.۶ میلیون بشکه در روز گزارش شده است و انتظار می رود که در فاصله ماه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ چهار پالایشگاه این کشور با ظرفیت پالایشی ۱.۵۹ میلیون بشکه در روز نفت خام وارد دوره تعمیرات دوره ای شوند که باعث کاهش بیشتر تولید نفت این کشور خواهد شد.

اما در عین حال راه اندازی مجدد میادین خشکی وفرا (با ظرفیت تولید ۲۵۰هـزار بشکه در روز) و میدان فلات قاره خفجی (با ظرفیت ۳۰۰هـزار بشکه در روز) در منطقه بی طرف، تأثیری را در پایبندی کشورهای عربستان و کویت در چند ماه آینده نخواهد داشت. به نظر می رسد که این میادین تا پایان سال ۲۰۲۰ به ظرفیت کامل تولیدی خودنخواهند رسید. یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید نفت اوپک در ماه دسامبر افت مجدد تولید نفت خام در لیبی بوده است. میدان نفتی الفیل در لیبی در ماه دسامبر ۲۰۱۵ به دلیل مشکلات فنی و بدی آب و هوا برای ۶ روز با توقف تولید مواجه شد.

منبع: تابناک