کد خبر: 184684

آمار پایین نیروی پرستار نسبت به جمعیت در کشور

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تعداد نیروی پرستار به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در کشور حدود ۱۹ نفر بوده که این آمار پایین‌تر از استاندارد‌های سازمان جهانی بهداشت است.
اتاق خبر 24

مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تدوین شیوه‌نامه‌ی ساختار آموزش سلامت خانواده اظهار کرد: امروزه توانمندسازی خانواده‌ها و به ویژه بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این کار باعث ارتقای خود مراقبتی و سطح سلامت جامعه می‌شود. در این میان پرستاران نقش ویژه‌ای در آموزش مردم و مراقبت از بیماران بر عهده دارند.

او ادامه داد: پرستاران نقش مهمی در اجرای پوشش همگانی سلامت و عدالت محور شدن خدمات بهداشتی و درمانی در بین مردم دارند. در قالب یک قطعنامه و با هدف سیاست‌گذاری در کشور نقش پرستاران در حوزه اجرای برنامه پوشش همگانی سلامت پررنگ‌تر از گذشته خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح کمبود نیروی پرستاری و کیفی سازی خدمات سلامت از طریق توزیع نیروی کار است. میانگین کادر پرستاری نسبت به تخت‌های بیمارستانی در ایران ۱.۰۲ بوده در حالی که استاندارد وزارت بهداشت ۲.۵ است.

منبع: خبرآنلاین