کد خبر: 184560

خطای انسانی بزرگتر از نظر «احسان علیخانی»

احسان علیخانی در پی ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نوشت: خطای انسانی اصلی و بزرگ تر در دنیای ما این است که انسان خردمند به جای کلمات با موشکها با یکدیگر گفتگو می‌کنند...
اتاق خبر 24

احسان علیخانی در پی ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نوشت:

خطای انسانی اصلی و بزرگ تر در دنیای ما این است که انسان خردمند به جای کلمات با موشکها با یکدیگر گفتگو می‌کنند...

کنار خانواده بازماندگان باشیم شاید اندکی از این فاجعه دردناک کم کنیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا