کد خبر: 184453

جمعه ماه گرفتگی رخ می دهد

کارشناس نجوم از وقوع ماه گرفتگی نیم سایه ای در روز جمعه خبر داد و گفت: این ماه گرفتگی از ایران و کشورهای اروپایی، افریقایی، استرالیایی و بخش هایی از شمال افریقای شمالی قابل رویت و رصد است.
اتاق خبر 24

علی ابراهیمی سراجی، کارشناس نجوم  اظهار کرد: جمعه بیستم دی ماه، ماه گرفتگی نیم سایه‌ای در آسمان رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ماه گرفتگی‌های نیم سایه‌ای به سختی با چشم غیر مسلح تشخیص داده می‌شوند، بیان کرد: برای رصد این ماه گرفتگی در بیستم دی ماه نیاز به ابزار رصدی داریم.

به گفته این کارشناس نجوم، این ماه گرفتگی از ساعت ۲۰:۳۸ بیستم دیماه شروع می‌شود و تا ۴۲ دقیقه بامداد شنبه ۲۱ دی ماه وارد حالت نیم سایه زمین خواهد شد.

سراجی با بیان اینکه اوج این ماه گرفتگی در ساعت ۲۲:۴۱ دقیقه، ۲۰ دی ماه است، خاطر نشان کرد: کل این ماه گرفتگی ۴ ساعت و ۴ دقیقه زمان می‌برد.

وی با اشاره به کشورهایی که می‌توانند این ماه گرفتگی را رصد کنند، گفت: این ماه گرفتگی نیم سایه‌ای در تمام ایران قابل مشاهده است؛ همچنین آسیا، اروپا، افریقا، استرالیا و بخش‌هایی از شمال افریقای شمالی می‌توانند این ماه گرفتگی نیم سایه‌ای را با ابزار رصدی و اپتیکی رصد کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا