کد خبر: 184153
یادداشت اتاق خبر24:

نسیه برجام را نقد کنید سپس اف ای تی را مطالبه!

نهاد مالی اف ای تی اف در صدد است تا همه کشورهای دنیا را واداربه اجرای قوانین خود کند اما کشورهایی که پشت این نهاد هستند از قوانین آن مبرا می باشند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

موسسین نهاد مالیاف ای تی اف زمانی که این نهاد نظارتی را تأسیس کردند، محدودیت ها و نظارت هایی که در قوانین آن گنجانده شده را برای خود در نظر نگرفتند بلکه برای تحت کنترل قرار دادن کشورهای دیگر از نظر مالی و پولی اف ای تی اف تأسیس شد، همانگونه که دیگر قوانین بین المللی برای ایجاد سلطه از طریق مجامع بین المللی پیگیری می شود.

جمهوری اسلامی ایران با وجود عضویت در سازمان بین المللی انرژی اتمی، از سوی رژیم هایی همچون آمریکا، صهیونیست ها و اروپا تحت فشار بود و اکنون نیز هست، چون تلاش کرد به فناوری صلح آمیز هسته ای دست یابد و دست یافت.

ایران ان پی تی را امضا کرده است و با وجودی که این قانون در رژیم گذشته به امضا رسیده بود، به خاطر پایبندی به قوانین و البته اعتقاد نداشتن به سلاح هسته ای قانون منع و گسترش سلاح هسته ای اجرا کرده است.

عضویت ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی باید دارای مزایایی باشد که مهمترین آن کمک کشورهای دارای فناوری هسته ای به کشورهای دیگر برای دستیابی به این فناوری صلح آمیز است، اما ایران هیچگاه از سوی سازمان بین المللی انرژی اتمی و کشورهای دارای فناوری هسته ای برای پیشرفت های علمی هسته ای حمایت نشد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی در مقاطع زیادی مشکلاتی را برای پیشرفت های هسته ای ایران ایجاد کرد تا مانعی بر سر راه پیشرفت های صلح آمیز هسته ای ایران باشد.

با وجودی که آژانس بر اساس ادعاهای دروغ منافقین، آمریکا و صهیونیستها هیچ اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداد، اما باز هم فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب علیه ایران ادامه دارد.

پذیرش توافق هسته ای پس از 2 سال مذاکره مستقیم با آمریکا، نه تنها سودی برای ایران نداشت بلکه باعث شد تا آمریکا تصور عقب نشینی ایران را داشته باشد.

ایران حتی پروتکل الحاقی را داوطلبانه پذریفت تا حسن نیست خود را با گروه 1+5 اثبات کند اما باز هم با فشارهای آمریکاو و اروپا همراه بود. اکنون ایران بر اساس پروتکل الحاقی هر گاه بازرسان آژانس اراده کردند می توانند از هر مکانی بازرسی کنند ککه در چند نوبت چنین نیز شده است.

اکنون نهاد مالی اف ای تی اف نیز به مانند پروتکل الحاقی می ماند، تنها تفاوت این دو در این است که آژانس بر اساس پروتکل الحاقی میتواند از هر مکانی در ایران بازرسی کند و اف ای تی اف نیز میتواند به هر حساب بانکی، تراکنش های بانکی، مراودات بانکی و هر چه در زمینه بانک، نقل و انتقال پول و از این دست معاملات است سرکشی کند و ایران را بازخواست که چرا از این حساب به آن حساب پول واریز شده و چرا این مبلغ از این حساب برداشت شده است.

نهاد مالی اف ای تی تنها مبادلات و مراودات بانکی خارجی ایران را کنترل نمیکند نمیکند بلکه داخل کشور را نیز تحت کنترل خود خواهد داشت.

با پیوستن ایران به اف ای تی اف و اجرای دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی ، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

برخی اعتقاد دارند کهپیوستن ایران به اف ای تی اف می تواند گره ها تحریم اقتصادی آمریکا را باز کند، اما آیا توافقی که با آمریکا به اضمضا رسید و مستقیم با بحث تحریم ها سر و کار داشت توانست تحریم های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل علیه ایران را لغو کند؟!

اف ای تی اف همان پورتکل الحاقی است با ششکل و شمایل دیگر برای هر چه محدودتر کردن جمهوری اسلامی ایران، اکنون بانک های ایرات در تحریم است، هیچ بانکی در دنیا به خاطر تحریم های یکجانبه آمریکا، با ایران مراودات بانکی ندارد، حتی ایران از کشورهای خریدار نفت خود طلب کار است و میلیادرها دلار از پول های جمهوری اسلامی نزد آنها است، ژاپن و کره تنها دو کشوری هستند که روی هم بیش از 10 میلیارد دلار به ایران بدهکاراند.

آیا اف ای تی اف می تواند پول های بلوکه شده ایران را در دیگر کشورها باز گرداند؟

یقیناً اف ای تی اف به دنبال تسهیل امور بانکی برای جمهوری اسلامی ایران نیست ضمن آن که نهاد اقدام مالی (اف ای تی اف) نهادی است که ساخته شده برای ایجاد محدودیت بانکی برای کشورهایی همچون جمهور اسلامی ایران، چرا که ایران تن به خواسته های آمریکا نمی دهد.

آنهایی که اصرار به پیوستن ایران به اف ای تی اف دارند، بهتر است نخست نسیه برجام را نقد کنند آنگاه در اندیشه پروژه بعدی باشند.