کد خبر: 183672

علت آلودگی هوای تهران چیست؟

کارشناس محیط زیست گفت: امری که باعث می‌شود آلودگی هوا را داشته باشیم این است که تولید آلودگی هوا در کشور ما از توان خود پالایی اتمسفر بیشتر است بنابراین این امر باعث می‌شود که کیفیت هوا در فصل زمستان که وارونگی دما و انباشت و سکون هوا را داریم بیشتر خودش را نشان دهد.
اتاق خبر 24

یوسف رشیدی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره علت رفع نشدن آلودگی هوا و ناکارآمد ماندن راهکار‌های محیط زیست و شهرداری در مقابله با آن اظهار کرد: امری که باعث می‌شود آلودگی هوا را داشته باشیم این است که تولید آلودگی هوا در کشور ما از توان خود پالایی اتمسفر بیشتر است بنابراین این امر باعث می‌شود که کیفیت هوا در فصل زمستان که وارونگی دما و انباشت و سکون هوا را داریم بیشتر خودش را نشان دهد.

حمل و نقل عمومی باید ارتقا پیدا کند

رشیدی در ادامه افزود: نکته دوم در ایجاد آلودگی این است که ما باید به این بپردازیم که دنیا چه کرده است ما یک سری راهکار‌های مهندسی برای کاهش آلودگی هوا داریم به عنوان مثال در این راهکار‌ها به سراغ ارتقای استاندارد سوخت و ارتقای استاندارد خودرو‌ها، و ارتقا استاندارد در صنایع، معاینه فنی رفته ایم ولی اقدام مهمی که باید صورت بگیرد این است که حمل و نقل عمومی باید ارتقا پیدا کند.

باید امکانات در کل کشور توزیع شود

وی در ادامه اظهار کرد: باید امکانات در کل کشور توزیع شود و در یک جا انباشت امکانات و تمرکز جمعیت را نداشته باشیم که باعث بروز آلودگی هوا شود.

کارشناس محیط زیست در ادامه افزود: به عنوان مثال در تهران مجوز‌های ساخت و ساز و مرتفع سازی توسط شهرداری داده شده که یکی از عوامل آلودگی هوا است که باعث می شود هوا به خوبی در جریان نباشد.

آلودگی هوا شاخص ارزیابی عملکرد دولت هاست نه شهرداری

وی در ادامه افزود: مجموعه‌ای از این عوامل باعث می‌شود ما آلودگی هوا را داشته باشیم در دنیا یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها نه شهرداری ها همین آلودگی هوا است. چرا؟ چون سوخت یک مسئله‌ی کشوری است و ارتقا خودرو‌ها یک مسئله‌ای است که دست وزارت صنایع و دولت است نه شهرداری.

توزیع امکانات دست دولت است

این کارشناس محیط زیست در ادامه بیان کرد: توزیع امکانات دست دولت است و این موضوع درست است که بقیه ارکان‌ها مثل شهرداری هم در آن نقش دارند اما نقش اصلی را دولت بر عهده دارد.

باید مردم مجاب شوند که کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند

وی در ادامه گفت: نکته مهم که شاید بتوان گفت به آن توجه نشده بحث حمل و نقل عمومی است که در کل دنیا به آن خیلی توجه می‌شود و باید مردم مجاب شوند که کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند و بایستی حمل و نقل عمومی مناسب گسترش داده شود.

وی در ادامه گفت: شهرداری می‌تواند پاسخ دهد که دولت به حمل و نقل عمومی چقدر کمک کرده است؟ که این موضوع می‌تواند برای ما راهگشا باشد.

رشیدی در ادامه تاکید کرد: دولت در این مسئله باید خیلی عمیق ورود کند و جز اولویت‌های اساسی آن ها باید آلودگی هوا باشد. گاهی درباره یک مسئله فقط حرف زده می‌شود اعتقادی وجود ندارد و بین حرف صرف با اعتقاد کامل تفاوت وجود دارد.

از رده خارج شدن خودروی فرسوده در کشور کاملا خوابیده است

وی در ادامه افزود: این مسئله باید خیلی عمیق بررسی شود و جز اولویت‌های اساسی باشد. از رده خارج شدن خودروی فرسوده در کشور کاملا خوابیده است چرا؟ چون ممنوعیت واردات خودرو داریم و فقط وارد کننده های خودرو باید خودرو را از رده خارج می‌کردند و خودرو سازان داخلی ما مجبور نبودند خودرو‌های فرسوده را از رده خارج کند بنابراین بعد از ممنوعیت واردات خودرو کلا بحث اسقاط خودرو و از رده خارج شدن خودروی فرسوده کلا خوابیده است.

باید بحث تلنبار خودروی فرسوده حل شود

وی در ادامه افزود: وقتی یک مسیر بسته می شود باید مسیر دیگری باز شود تا این بحث تلنبار خودروی فرسوده که هم اکنون با آن مواجه هستیم حل شود بنابراین من معتقدم که شهرداری هم در مورد آلودگی هوا مقصر بوده از جمله در موضوع مجوز بلند مرتبه سازی‌ها، از بین رفتن باغات و گسترش بی رویه شهر که بلاخره باعث می‌شود که جمعیت بیشتری وارد شهر بشود و از آن طرف خودروی بیشتر در شهر تردد کنند و از آن طرف تردد بیشتر به وجود بیاید که شاید در نگاه کلی خیلی کوچک به نظر برسد ولی مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

منبع: خبرگزاری ایسنا