کد خبر: 183581

دانشمندان تغییر شخصیت انسان ها را ممکن دانستند

در شرایطی که تصور بسیاری از انسان‌ها و محققان آن است که شخصیت افراد در گذر زمان بدون تغییر بوده و تا آخر عمر ثابت می ماند، یک بررسی تازه علمی عکس این مطلب را ثابت می کند.
اتاق خبر 24

اگر چه تغییر شخصیت انسان‌ها در گذر زمان کار ساده‌ای نیست، اما نتایج یک بررسی تازه نشان می‌دهد که الگوهای شخصیتی افراد از طریق مداخله دائم و منظم و نیز در صورت وقوع برخی رخدادها در طول زندگی قابل تغییر است

الگوهای شخصیتی افراد بر روی سلامت، درآمد و میزان شادی افراد تاثیر می‌گذارد و از همین رو تغییر آنها می تواند شرایط زندگی و کار اشخاص را دگرگون سازد.

پژوهشی که در این زمینه توسط یک گروه بین المللی از محققان انجام شده، حاکیست والدین، معلمان، کارمندان و سایرین می‌توانند با تغییر در تعامل‌های خود، اجازه دادن به روانشناسان و پزشکان برای انجام برخی مداخله‌های رفتاری و نیز تحمیل برخی رویدادها به زندگی الگوهای شخصیتی خود را عوض کنند.

البته این کار هر چه در سنین پایین تر صورت بگیرد، امکان تاثیرگذاری و موفقیت آن بیشتر خواهد بود. در مقابل در سنین بالاتر تغییر شخصیت با دشواری بیشتری صورت می گیرد.

منبع: خبرآنلاین