کد خبر: 183565

ظهور گداهای بنزینی در پمپ بنزین‌های بین جاده‌ای

با افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌ای شدن آن، این روز‌ها شاهد پدیده‌ای به نام گدایی هزینه بنزین در پمپ بنزین‌ها هستیم.
اتاق خبر 24

با افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌ای شدن آن، طی چند روز اخیر شاهد برخی حواشی در پمپ بنزین‌ها بوده‌ایم که شاید شما هم با آن رو به رو شده باشید.

عده‌ای از افراد که به قصد زدن بنزین به پمپ بنزین‌های نزدیک به شهر مراجعه می‌کنند و با گفتن این جملات که «ماشینم بنزین ندارد»، «هزینه پرداخت بنزین را ندارم؟» از  شهروندان درخواست کمک می‌کنند. 

اگر فردی بخواهد به این افراد کمک کند و برایشان بنزین بخرد، آنان می‌گویند هزینه بنزین را می‌خواهند، نه خود بنزین را! مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که این افراد اگر واقعا نیازمند بنزین هستند نباید برای آنان هزینه بنزین یا بنزین فرق کند.

در روزهای گذشته شهروندان زیادی با این معضل رو به رو شدند و آن را در صفحات مجازی خود منتشر کردند که بازخورد‌های متفاوتی را در پی داشته است.

بازخورد‌هایی از این قبیل که این افراد اگر نیازمند بنزین هستند نباید هنگامی که افراد قصد زدن بنزین و پرداخت هزینه آن را به پمپ بنزین دارند با آن مقابله و امتناع کنند و بگویند نه مبلغش را به شماره کارت بریزید یا به طورنقدی حساب کنید تا خودمان حساب کنیم.

اگر این افراد که در نزدیکی جایگاه‌های سوخت منتظر ایستاده اند را برای مدت کوتاهی در نظر بگیرید متوجه می‌شوید که آنان به طور تقریبی از تمامی ماشین‌ها درخواست کمک می‌کنند و به آن‌ها شماره کارت می‌دهند تا مبلغ بنزین را برای آنان واریز کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا