کد خبر: 183511
یادداشت اتاق خبر24:

استعفا هم عراق را آرام نکرد

استعفای دولت عراق هم نتوانست به اغتشاشات و اعتراضات مردم این کشور پایان دهد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

عراق چند ماهی است دستخوش تحولاتی شده که نشان از یک توطئه و فتنه دارد، توطئه ای که از سوی دشمنان این کشور تدارک دیده شده و سعی دارد تا عراق را به نابسامانی بیشتر بکشاند و آنگاه پروژه تجزیه این کشور پیاده شود.

عراق پس از دوران رزیم صدام تاکنون یک روز خوش را ندیده است، نه این که تصور شود ننفرین صدام دامن مردم این کشور را گرفته! بلکه دلیل اصلی بحران هایی که در عراق ایجاد می شود به خاطر آن است که مردم این کشور اجازه دادند یک کشور بیگانه آن هم آمریکا برای نجات آنها ورود کند و رژیم دیکتاتوری صدام را سرنگون کند.

حتی مردم این کشور خود نتوانستند دیکتاتور جنایتکار فراری عراق را که در سوراخی پنهان شده بود، بیابند و بازداشت کنند. آمریکایی ها او را دستگیر کردند.

از ان زمان به بعد، یعنی پس از اشغال عراق به دست نیروهای نظامی آمریکایی تاکنون این کشور روی خوش آرامش و امنیت را به خود ندیده است.

آیا واقعاً مردم عراق درک نمی کنند که باعث مشکلات حاد موجود در کشورمان کیست؟

بارها گفته شده و گفته ایم که ایران در جریان بحرانی که گروه های تروریستی تکفیری وهابی در غرب آسیا ایجاد کرد، نخستین کشوری که به داد سوریه و عراق رسید، جمهوری اسلامی ایران بود.

شاید برخی تصور کنند ایران به خاطر دور کردن خطر از خود به جنگ داعش و دیگر گروه های تروریستی در منطقه رفت، البته که این دیدگاه درست است، اما اگر هم تروریست ها در عراق و سوریه مستقر می شدند و پشت مرزهای ایران سنگر هم می گرفتند، در آن واحد نابود شده بودند، در این اقدام شک نباید کرد. در این شرایط واکنشی که ایران به تروریست های وهابی نشان می داد تند، قاطع، سریع و پایان دهنده بود.

اگر داعش عراق را گرفته بود و حکومت خود را در این کشور ایجاد کرده بود، جمهوری اسلامی ایران با هزینه کمتری می توانست داعش را نابود کند. چرا که دلیل روشن و متقن برای جنگ مستقیم با این نیروی اهریمنی را داشت.

اما ایران در شرایطی به کمک مردم و دولت سوریه و عراق رفت که آنها را از سقوط نجات دهد، نجات این دو کشور از شر داعش و دیگر گروه های تروریستی وهابی، نجات مردم از جنایاتی بود که در مدت زمان کوتاهی که در برخی مناطق این دو کشور مستقر شده بودند، اعمال شده بود.

مردمانی که در عراق و سوریه چند صباحی را زیر سایه پلید داعش زندگگی کرده اند باید ماجراهای واقعی زیادی از نوع برخورد داعشی ها داشته باشند که نشان از نوع رفتار غیرانسانی و بدوی آنها با مردم بوده است.

آیا مردم عراق ظلمی که در مدت زمان کوتاهی از تروریست های تکفیری وهابی داعش به آنها رسیده فراموش کرده اند که اینگونه علیه ایران تظاهرات می کنند و کنسولگری کشورمان را در نجف اشرف به آتش می کشند و ویران می کنند؟!

جمهوری اسلامی ایران چه بدی در حق مردم عراق کرده است که آنها اینگونه علیه ایران شعار می دهند؟

آیا ایران در شهریور 58 به عراق حمله نظامی کرد و 8 سال جنگ را به این کشور تحمیل کرد؟

آیا ایران در طول جنگ از سلاح شیمیایی علیه عراق استفاده کرد و صدها و هزاران نفر را قتل عام و صدها نفر را مصدوم کرد؟

شاید اکنون زمان آن باشد که حمایت های نظامی ایران از عراق در مقابل داعش و دیگر گروه های تروریستی برداشته شود، شای مردم این کشور پس از تحمل اندک بی رحمی های تروریست های تکفیری وهابی، به خود بیایند!

نگاهی به اوضاع این کشور نشان می دهد که هم اکنون نیز داعشی ها جان تازه گرفته اند و بار دیگر عملیات خود را در عراق آغاز کرده اند.

در حالی که مردم عراق در شهرهای گوناگون این کشور مشغول تظاهرات و اغتشاش هستند، نیروهای نظامی به ویژه حشد الشعبی در حال نبرد با داعش و گروه های تروریستی وهابی است.

اگر جلوی تروریست های وحشی گرفته نشود، دامنه حضور آنها در عراق گسترش می یابد و آنگاه است که همین مردمی که اکنون اشوب می کنند و ایران را متهم به دخال در امور داخلی کشورشان، قدر عافیت را خواهند دانست و بار دیگر از ایران خواهند خواست به کمک آنها برود.

مشکل عراق مشکل بسیاری از کشورهای منطقه است، دخالت های آمریکا و نفوذ سعودی های وهابی دلیل اصلی آشوب و نارآرامی در این کشور است.

به نظر شما، اگر عراق بار دیگر با مشکل تروریست های تکفیری وهابی  روبرو شد، ایران دوباره به کمک آنها برود؟