کد خبر: 183461

شناسایی متهمان جدید در پرونده سکه ثامن

رسول کوهپایه زاده آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن را تشریح کرد.
اتاق خبر 24

رسول کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: روز گذشته تصمیم مناسبی در این پرونده اخذ شد. در مرحله دادسرا متاسفانه در این پرونده که نزدیک ۵۰۰میلیارد تومان مال مال‌باختگان ربوده شده بود، دادسرا فقط یک نفر را متهم شناخت و نسبت به بقیه متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی افزود: وقوع چنین بزه هایی بدون همکاری ممکن نیست. از سوی مال‌باختگان در این رابطه شکایتی ثبت شد و خوشبختانه شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری با بررسی ها تصمیم جدیدی گرفت.

دادگاه قرار منع تعقیب را نسبت به همسر و خواهر متهم و طراحان سایت نقض کرد و آنها را متهم تشخیص داد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: چندی پیش با مسعودی مقام رئیس مجتمع امور اقتصاد ی دیدار دو ساعته داشتیم که بسیار موثر و مفید بود.

منبع: مهر