کد خبر: 183386
یادداشت اتاق خبر24:

معافیت از پرداخت مالیات،پاداش دولت به سلبریتی ها

دولت تدبیر و امید همواره سعی کرده است تا آسان ترین راه را انتخاب کند و خود را درگیر مسائل مهم نسازد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

از نظر دولت تدبیر و امید، آسان ترین و ساده ترین راه برای حل مشکلات اقتصادی کشور توافق با آمریکا برای لغو همه تحریم های اقتصادی بود. که البته یک تصور و رویای محال بود.

این تصور دولت محترم، به دیگر مسائل نیز سرایت داشته تا جایی که در ماجرای بنزین نیز می بینیم دولت بجای آن که سهم اقشار برخوردار بلکه بسیار برخوردار را از یارانه ها قطع کند، بنزین را گران و سهمیه بندی کرد تا از ظن خود عدالت را پیاده کند غافل از این که اقشار برخوردار همچنان 16 برابر دیگر اقشار از یارانه ها می خورند!

حتی با وجود پرداخت یارانه بنزینی به اقشار کم درآمد که 60 میلیون نفر را شامل می شود، عدالت یارانه ای اجرا نخواهد شد چرا که مصرف قشر برخوردار بسیار بیشتر از مصرف آن 60 میلیونی است که دولت تدبیر و امید سعی داشت تا در ماجرای بنزین از آنها حمایت معیشتی کند.

چنین رفتارهایی در جمهوری اسلامی ایران که دارای هر گونه سرمایه، منابع و معادن است، دور از شأن مردمی است که برای این انقلاب زحمت کشیده اند، خون داده اند و هنوز هم می دهند.
پرداخت چنین یارانه هایی آن هم با این روشی که دولت در پیش گرفته است، چهره خوشایندی ندارد.
دولت برای آن که کسر بودجه خود را جبران کند نیازمند ایجاد درآمد است، درآمدی که بدون دغدغه و دردسر حداقل بخشی از آن را تأمین کند.افزایش قیمت بنزین یکی از راهکارهای دولت است.

همگان دیدند که دولت برای وادار کردن جمعی از پزشکان برای پرداخت مالیات نتوانست حریف آنها شود، در واقع دولت نخواست خود را درگیر موضوع مالیاتی پزشکان کند در حالی که درآمد مالیاتی دولت از پزشکان ماهیانه بیش از آن مبلغی است که برای یارانه مستقیم به مردم پرداخت می کند.

برای همین است که میگوییم دولت اعتقادی به کار جدی و رو در رو شدن با برخی اقشار را ندارد و البته نگران آن است که به طبع لطیف! این اقشار نیز زخمه ای وارد نشود، پس اجازه می دهد تا بتازند!

چنین گروه های مالیاتی در کشور بسیار وجود دارند که علیرغم درآمدهای میلیونی و میلیاردی همچنان مالیات خود را پرداخت نمی کنند و به ریش مردم می خندند، چرا که اکثر مردم به خاطر حقوق بگیر بودن مالیات خود را پیش از دریافت حقوق کارمندی یا کارگری، پرداخت کرده اند.

دولت که خسته و فرسوده باشد سعی می کند خود را به زحمت نیندازد، برای همین است که وضعیت تولید محصولات داخلی نیز حال خوبی ندارد و واردات همچنان رونق دارد.

اکنون نیز برای آن که به تیریج(تیریز) قبای برخی هنرپیشگان بر نخورد، بار دیگر معافیت مالیاتی این قشر فرهیخته! به بهانه قرار داشتن در جرگه فرهنگیان  اعمال می شود.

قشر هنرپیشه کنونی که بسیاری از آنها درآمدهای میلیاردی دارند، از پرداخت مالیات معاف شده اند در حالی که چنین افرادی در کنار پدیدآورندگان و نویسندگان کتاب، روزنامه نگاران، نقاشان، موسیقیدانان و بسیاری دیگر از طیف فرهنگ و هنر این کشور قرار گرفته اند.

مردم باید به خوبی یاد داشته باشند که جمع زیادی از این هنرپیشگان و بازیگران، در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 96 چگونه بی محابا به میدان آمدند و از آقای روحانی حمایت کردند و مردم را نیز ترغیب کردند به او رأی بدهند. بدون تردید بسیاری از مردم کشورمان با تشویق و ترغیب چنین اشخاصی که نام خود را فرهنگی نهادند و از فضا و سرمایه این کشور به آلاف و الوف رسیده اند، به دولت تدبیر و امید در دو دوره رأی دادند و همان ها اکنون نه تنها از شرایط ایجاد شده به خاطر وجود دولت تدبیر و امید عصبانی هستند، بلکه خود را حامی مردم نشان می دهند و سوگوار اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده شده اند! در حالی که مسبب همه این مشکلات و گرفتاری ها دولتی است که حامیان آن همین سلبریتی های به ظاهر فرهنگی و هنرمند است که بار دیگر از الطاف خفیه دولت فخیمه بهره برده اند و از خراج دادند معاف گشته اند!

این قشر که مدت ها است از کرده خود پشیمان گشته و از دولت تدبیر و امید اعلام برائت کرده و می کنند، اکنون نظام اسلامی را متهم و مجرم وقایع اخیر می دانند در حالی که خود در روی کارآمدن دولت ناکارآمد کنونی سهیم هستند و متهم، چرا که مردم را در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فریب دادند.

آن قشر هنرمندان! که در نظر دولت و آقای نوبخت است، همانهایی هستند که از دولت حمایت کردند و اکنون چندی است منتقد تند و تیز دولت شده اند و اگر قرار بر پرداخت مالیاتشان بود باید سالیانه 5 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می کردند که معادل یارانه بنزین 12.5 میلیون ایرانی است.
دولت به سلبریتی هایی که دیروز حامی بودند و امروز منتقد دو آتشه، پاداش چه رفتار و کرداری را پرداخت کرده است؟ اگر شرایط اقتصادی ویژه است که دولت اصرار بر ویژه نشان دادن آن دارد، پس باید همه مالیات پرداخت کنند و هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی هم معاف نباشد.

شاید دولت نگران آن است ک صدای سلبریتی های هنرمند نما بیشتر در بیاید، اما مردمی که زیر چرخ سیاست های لیبرالی دولت تحت فشار هستند، باید با گرانی بنزین و سختی معیشت بسازند!