کد خبر: 183303

انتشار بوی نامطبوع باز هم تهران را فرا گرفت

از دقایقی پیش بوی نامطبوعی دباره برخی مناطق تهران را در بر گرفت .
اتاق خبر 24

ز دقایقی پیش بوی نامطبوع دوباره در مناطق مرکزی تهران از جمله 6، 11، و همچنین مناطق 18 و 19 را در بر گرفته است و برخی از شهروندان اعلام کردند که این بود بد در منطقه 19خیلی شدید شده است. 

این در حالی است که چند روز پیش هم  انتشار بوی نامطبوع در تهران داشتیم که منبع آن درنهایت مشخص نشد.

سال گذشته هم در همین ایام انتشار بوی نامطبوع در تهران رخ داد که درنهایت برخی مسئولین اعلام کرد انتشار بوی گاز مرکاپتان بوده است.

منبع: فارس