کد خبر: 183300

یارانه خرید تضمینی گندم و نان در بودجه ۹۹

در ماده واحده بودجه سال ۹۹ یارانه خرید تضمینی گندم و نان ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل حدودا دو برابر افزایش یافته است.
اتاق خبر 24

در بند ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۹۹، از مصارف هدفمندی یارانه ها، مبلغ ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، یارانه نان و خرید تضمینی گندم  تعیین شد که در مقایسه با سال قبل دو برابر افزایش یافته است، این رقم در  لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته ۶۱۴۵  میلیارد تومان بوده است.

منبع: مشرق نیوز