کد خبر: 183283

درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد و بر این اساس درامد دولت از محل صادرات نفت ۴۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شد.
اتاق خبر 24

سازمان برنامه و بودجه لایحه 480 هزار میلیارد تومانd بودجه سال 1399 را منتشر کرد. بر این اساس دولت پیشنهاد استفاده 45 هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی را ارائه کرده است. در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود.

همچنین بر اساس پیشنهاد دولت، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد لحاظ شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم