کد خبر: 183275

دخترانی که جوانی خود را دود می کنند

این روزها، رشد مصرف سیگار در میان دختران جوان نه تنها زنگ خطر برای سلامتی و زندگی آن هاست، بلکه هشداری به مسئولان است.
اتاق خبر 24

برخی از افراد یکی در دست و عده‌ای دیگر بسته‌ای در جیب دارند. هیچ گونه منعی برای مصرف آن در سطح شهر وجود ندارد. تا همین چند سال گذشته، مشاهده چنین صحنه‌ای در جامعه تعجب برانگیز و تابو بود و قبح اجتماعی داشت، امّا این روز‌ها به ویژه در روز‌های سرد و بارانی بیشتر شاهد این عمل توسط دختران هستیم.

وقتی پای صحبت شان می‌نشینم از نداشتن تفریح و سرگرمی، داشتن لذت و آرامش ناشی از مصرف آن، کاهش استرس و اضطراب و یک عادت به عنوان دلایل استفاده از آن می‌گویند، امّا در میان آن‌ها افرادی هم هستند که از ژست اجتماعی و تحت تاثیر گروه‌های دوستانه خود یاد می‌کنند.

هوا بارانی و سرما به سرعت مهمان شهر شده است. در گوشه‌ای از پیاده رو و زیر ناودان یکی از مغازه‌ها به همراه دوستش در حالی که پا‌های خود را روی شکم جمع کرده و احساس سرما در چهره آن‌ها مشهود است، نشسته اند. چهره و ظاهرشان نشان می‌دهد که سن و سال کمی دارند، اما نوع سیگار در دست گرفتن و پُک زدن آن‌ها به گونه‌ای هست که گویی سن و سالی از آن‌ها گذشته و سال‌ها تجربه سیگار کشیدن دارند. برای چند لحظه به آن‌ها نگاه می‌کنم، اما آن‌ها بدون رد و بدل شدن هیچ گونه حرفی و در سکوت به کار خود ادامه می‌دهند. به فاصله چند قدم جلوتر دختر جوان دیگری که شاید هنوز بیست و پنج سال را رد نکرده با انگشتان اشاره اش در حال تکاندن تنباکوی سوخته سیگارش است.
وارد کافه‌ای در قلب خیابان انقلاب می‌شوم. جایی که با نگاه اول به فضای دودآلود آن، قهوه خانه‌ای شلوغ برایم متصور می‌شود که اگرچه از صدای قُل قُل قلیان خبری نیست، اما دود همچنان بازیگر اصلی و صامت این صحنه است.

در دو طرف میز من، دختران جوان و بعضاً نوجوانی نشسته اند که پس از چند دقیقه سکوت و لبخندی چند ثانیه‌ای که میان ما رد و بدل می‌شود از آن‌ها در خصوص حسی که از سیگار کشیدن بدست می‌آورند می‌پرسم. مهسا از برابری حقوق زن و مرد در جامعه امروز ما می‌گوید و عنوان می‌کند به عنوان یکی از دختران همین جامعه می‌خواهد ثابت کند که هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و همان طور که مردان می‌توانند به راحتی سیگار بکشند زنان هم می‌توانند همانند آن‌ها این کار را انجام دهند.

دوست او که نازنین نام دارد در حالی که به آرامی به سیگارش پُک می‌زند و دود آن را در فضا پخش می‌کند به دنبال صحبت‌های مهسا فقط این جمله را می‌گوید: " از کشیدن سیگار بیشتر از ضررهایش، نفع می‌برم. "

منبع: خبرگزاری ایسنا