کد خبر: 183136
یادداشت اتاق خبر24:

کیفیت انتخاب ما مردم

عملکردها نشان میدهد که، چه مسئولی به وظایف خود عمل کرده و فراتر از آن نیز گام برداشته تا بتواند گرهی از مشکلات کشور باز کند و چه کسی چنین نکرده است.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

هنگامی که آقای سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود، او و یک نامزد هم طیف دیگر از سوی جناح مقابل و دولت مستقر آقای روحانی و هوادارانش، به شدت تخریب می شدند.

تخریب های بسیار دولت و جناح حامی آن تأثیر خود را گذاشت و با وجود بدعهدی دولت تدبیر و امید در اجرای وعده های داده شده به مردم، بار دیگر پروژه تخریب رقیب پاسخ داد و باعث شد تا روحانی در سال 96 بار دیگر انتخاب شود.

در هر شرایطی انتخاب مردم قابل احترام است و هیچگونه نباید این انتخابات را سست یا تخریب کرد، همانگونه که نظام اسلامی در انتخابات 88 پای رأی مردم ایستاد، اکنون نیز پای رأی مردم ایستاده است، در سال 88 اکثریت مردم به محمود احمدی نژاد رأی داده بودند و عده ای بر این رأی شبهه تقلب وارد کردند که دروغ بود، در سال 96 نیز بار دیگر مردم به ریاست جمهوری آقای روحانی رأی دادند هر چند اکنون مردم از شرایطی که دولت باعث آن است ناراضی هستند.

در این میان تفاوتی که دیده می شود، در نوع انتخابی است که مردم می کنند، این دیدگاه که برخی اعتقاد دارند فرقی نمی کند چه فردی رئیس جمهور می شود، یک تصور اشتباه است، هر رئیس جمهوری سابقه و عملکرد کاری خود را دارد که میان آنها تفاوت زیادی وجود دارد.

حتی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز تفاوت بسیاری است، آنگاه که یکی از آن نامزدها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکست می خورد و یکی از دلایل اصلی شکست نیز فضا سازی های منفی و تخریب های گسترده رقیب جناح مقابل است، در جای دیگر مسئولیت می گیرد و در آن جایگاه عملکردی از خود بجا می گذارد که مردم نیز از آن رضایت دارند، تفاوت انتخاب نمود می یابد.

شاید برخی اعتقاد داشته باشند که اگر در سال 96 آقای رئیسی درانتخابات ریاست جمهوری پیروز می شد، تفاوتی با آقای روحانی نمی کرد و او نیز با یک سری وعده ها می آمد و بدون تحقق آنها دوران ریاست جمهوری خود را به پایان می رساند.

اما به این نکته باید توجه داشت که نشانه های مدیریتی و نوع سخنان و مواضعی که فردی چون رئیسی یا حتی قالیباف در رقابت های انتخاباتی از خود نشان دادند، ثابت می کرد که آنها توانایی بیشتری دارند.

اگر هم مثال روشن و کافی برای مردم نیاز بود، آیا قالیباف در دوران شهرداری تهران بد عمل کرد یا خوب؟ چرا مردم به این مولفه ها توجهی نکردند؟

پس از آن که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید، آقای رئیسی تولیت آستان قدس رضوی شد که در آنجا اقدامات مناسبی در زمینه اقتصادی، عمرانی، حمایت از نیازمندان و ... انجام داد، پس از آن نیز رئیس قوه قضاییه شد و اکنون حتی اعضای جناح رقیب نیز اعتراف می کنند عملکرد او در قوه قضاییه بسیار خوب بوده است، هر چند چنین اعترافی شاید از سر بی میلی هم باشد اما آیا میتوانند حقیقت را پنهان کنند؟ همانهایی اکنون از عملکرد رئیس قوه قضاییه تعریف می کنند که به شدت او را در رقابت های انتخاباتی تخریب می کردند.

آیا مردم و شخصیت های کشور تفاوت عملکرد قوه قضاییه پیشین با قوه قضاییه کنونی را متوجه نمیشوند؟

قطعاً درک می کنند که فردی چون سید ابراهیم رئیسی پس از آن که رئیس قوه قضاییه شد، چه عملکردی داشت و آنهایی هم که گلایه دارند و در صدد تخریب عملکرد قوه قضاییه به ویژه در مبارزه با فساد اقتصادی هستند، یا خود در فساد نقش داشته و دارند، یا این که از دوستان، آشنایان و اقوام آنها دست داشته اند و قوه قضاییه آنها را بازداشت، محاکمه و اجرای حکم کرده است.

انتخاب ما مردم یک جابجایی را باعث شده است، جابجایی نه به این معنا که اگر رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده می شد، روحانی باید رئیس قوه قضاییه می شد، بلکه بحث بر سر کیفیت انتخاب است که مردم انجام می دهند. کیفیتی که می تواند در آینده کشور نقش اساسی داشته باشد و روند رشد و پیشرفت متوازن را پیگیری کند.

شاید باز هم نتوان با قطعیت گفت که اگر آقای رئیسی در سال 96 رئیس جمهور شده بود اوضاع بدتر می شد یا بهتر،  اما می توان به تخریب های رقبای انتخاباتی جناح مقابل استناد کرد که به مردم هشدار می دادند اگر نامزدهای جناح رقیب انتخاب شوند، دلار 5 هزار تومان می شود!

مردم اکنون شاید آرزویشان این باشد که ای کاش به رئیسی یا قالیباف رأی داده بودند و دلار 5 هزار تومان شده بود، نه 19 هزار تومان که اکنون بر روی نرخ 12 هزار و 500 تومان ایستاده و باعث گرانی های زیادی شده است، هر چند دولت می گوید دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد، اما مهلوم نیست این دلار 4200 تومانی کجا خرج می شود؟