کد خبر: 182831

وقتی‌ سریال زرد بر ادبیات تاثیر می‌گذارد

عین‌له غریب که معتقد است ادبیات تحت تاثیر هنر رسانه‌ای قرار گرفته است از این‌که سریال زرد نه چندان باکیفیت موجب شده که ادبیات یک کشور را بشناسیم یا نشناسیم می‌گوید. این مترجم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان‌های دیگر اظهار کرد: در زمینه ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان ترکی باید بگویم خوشبختانه آثار کلاسیک فارسی از قدیم به زبان ترکی ترجمه شده و خوشبختانه این آثار در ترکیه به‌خوبی شناخته شده‌ و عمدتا تجدید چاپ می‌شوند. اما آثار ادبی معاصر فارسی به ویژه داستان و رمان خیلی کم ترجمه شده است. او افزود: ترجمه در ترکیه خیلی جا افتاده است و با ایران قابل مقایسه نیست، در حدی که برخی ناشران ترکیه با شرکت‌های نشر بین‌المللی قردادهایی دارند که همزمان با چاپ اثر به زبان اصلی، به ترکی هم ترجمه می‌شود. اگر این وضعیت را با ایران مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم از فارسی هیچ چیز به ترکی ترجمه نمی‌شود یا با فاصله خیلی زیاد ترجمه می‌شود، مگر در مواردی که انفرادی و خاص است. مثلا در ترکیه ارمنی‌های زیاد ساکن هستند و برای همین عمده کارهای خانم پیرزاد در ترکیه ترجمه شده است. یا چپ‌ها زیاد هستند و برای همین عمده کارهای صمد بهرنگی ترجمه شده است. یا کتاب «من منچستریونایتد را دوست دارم» به دلیل آشنایی خود مترجم با آقای یزدانی‌خرم ترجمه و منتشر شده است. اما به طور کلی کار نظام‌مند و روش‌مندی در زمینه ترجمه آثار ادبی فارسی به ترکی انجام نمی‌شود. 
اتاق خبر 24

این مترجم درباره وضعیت ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان‌های دیگر اظهار کرد: در زمینه ترجمه آثار ادبی فارسی به زبان ترکی باید بگویم خوشبختانه آثار کلاسیک فارسی از قدیم به زبان ترکی ترجمه شده و خوشبختانه این آثار در ترکیه به‌خوبی شناخته شده‌ و عمدتا تجدید چاپ می‌شوند. اما آثار ادبی معاصر فارسی به ویژه داستان و رمان خیلی کم ترجمه شده است.

او افزود: ترجمه در ترکیه خیلی جا افتاده است و با ایران قابل مقایسه نیست، در حدی که برخی ناشران ترکیه با شرکت‌های نشر بین‌المللی قردادهایی دارند که همزمان با چاپ اثر به زبان اصلی، به ترکی هم ترجمه می‌شود. اگر این وضعیت را با ایران مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم از فارسی هیچ چیز به ترکی ترجمه نمی‌شود یا با فاصله خیلی زیاد ترجمه می‌شود، مگر در مواردی که انفرادی و خاص است. مثلا در ترکیه ارمنی‌های زیاد ساکن هستند و برای همین عمده کارهای خانم پیرزاد در ترکیه ترجمه شده است. یا چپ‌ها زیاد هستند و برای همین عمده کارهای صمد بهرنگی ترجمه شده است. یا کتاب «من منچستریونایتد را دوست دارم» به دلیل آشنایی خود مترجم با آقای یزدانی‌خرم ترجمه و منتشر شده است. اما به طور کلی کار نظام‌مند و روش‌مندی در زمینه ترجمه آثار ادبی فارسی به ترکی انجام نمی‌شود. 

منبع: خبرگزاری ایسنا