کد خبر: 182646

نبود تنوع و کیفیت پایین در سبد صادراتی غیرنفتی

صادرات غیر نفتی همیشه در طول تاریخ تجارت خارجی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.
اتاق خبر 24

توسعه صادرات در سطح کشور نیازمند همبستگی نهادهای مختلف است که در این بین توجه به امر تولید در بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت هاست.

صادرات غیر نفتی همیشه در طول تاریخ تجارت خارجی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، البته  اهمیت آن با اُفت و خیزهای زیادی مواجه بوده و اقتصاد ایران همیشه به طور غیر مستقیم وابسته به نفت است و نتوانسته به طور جدی با تجار خارجی رقابت کند؛ این در حالی است که همه این عوامل موجب شده تا زمینه های مناسبی برای تجارت به خصوص صادرات، در کشور فراهم نشود. 

در این بین یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار است؛ توسعه صادرات، می تواند به طور مستقیم، عاملی برای رشد اقتصادی باشد. این در حالی است که توجه به صادرات غیر‌نفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده‌تر در بازار‌های جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد.

تنوع بخشی به اقلام صادراتی مهم ترین فاکتور برای صادرات است، چراکه تعداد این اقلام محدود است و با این تعداد نمی‌شود در بازار یک هزار و‌ صد میلیارد دلاری کشور‌های همسایه جایگاه پیدا کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: یکی از عوامل کاهش این تنوع و کیفیت پایین در سبد صادرات غیرنفتی، شرایط خاص کسب و کار است. این در حالی است که هم اکنون مزیت مناسبی برای صنایع ساخت محور، نداریم.

منبع: خبرگزاری ایرنا