کد خبر: 182598

«ستایش سه» و «گیله وا» درصدر سریال‌های جدید تلویزیون

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: برنامه ریزی های لازم برای اضافه شدن واکسن HPV به واکسیناسیون کشوری، صورت گرفته است.
اتاق خبر 24

براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی بیش از ۸۰ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعم از سریال، فیلم سینمایی، مسابقه، مستند، سخنرانی، گفتگومحور، ورزشی و اخبار هستند.

براین اساس ۶۸.۳ درصد از مردم بیننده مجموعه ۴۱ قسمتی ستایش سه بوده اند که ۷۹.۵ درصد از آن‌ها درحد زیاد از این سریال رضایت داشته اند.

همچنین ازمیان مخاطبان سریال ستایش سه، ۸۶.۲ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۸۳.۸ درصد از نظرتیتراژ، ۷۸.۶ درصد از نظرآموزنده بودن، ۷۷.۷ درصد از نظرجذابیت و ۷۳.۲ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها درحد زیاد موفق دانسته اند.
۶۲.۹ درصد بینندگان این سریال هم ترتیب وقوع اتفاقات این سریال را مناسب ارزیابی کرده اند.

براساس این نظرسنجی، ۲۱.۶ درصد از مردم بیننده سریال شش قسمتی گیله وا بوده اند که ۷۱.۶ درصد از آن‌ها از این سریال درحدزیاد رضایت داشته اند.

همچنین از میان مخاطبان سریال گیله وا، ۸۰.۳ درصد این سریال را از نظر بازی هنرپیشه‌ها، ۷۲.۸ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها، ۷۲.۳ درصد از نظرآموزنده بودن، ۷۱.۷ درصد از نظرتیتراژ، ۶۷.۱ درصد از نظرجذابیت در حد زیاد موفق دانسته اند.
۵۸.۴ درصد بینندگان سریال گیله وا هم ترتیب وقوع اتفاقات دراین سریال را مناسب ارزیابی کرده اند.

بعد از دوسریال شبکه سه سیما، سریال ده قسمتی پناه آخر شبکه یک با ۱۴.۲ درصد بیننده دررتبه سوم سریال‌های تلویزیونی که در ماه آبان پایان یافته اند قرارگرفته است که ۷۶.۵ درصد از مخاطبان درحد زیاد ازاین سریال رضایت داشته اند.

براساس این نظرسنجی، از میان مخاطبان سریال پناه آخر، ۸۷.۱ درصد از نظربازی هنرپیشه‌ها، ۷۷.۶ درصد از نظر آموزنده بودن، ۷۶.۷ درصد از نظرتیتراژ، ۷۳.۴ درصد از نظرجذابیت داستان، و ۷۳.۳ درصد از نظرباورپذیربودن شخصیت‌ها این سریال را درحد زیاد موفق دانسته اند.

همچنین ۶۴.۷ درصد از مخاطبان پناه آخر ترتیب وقوع اتفاقات سریال را نیز مناسب ارزیابی کرده اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا