کد خبر: 182418

بیشترین آمار اشتغال متعلق به کدام بخش است؟

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار بیشترین اشتغال ایجاد شده در سال جاری را متعلق به بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی دانست و گفت: ۳۸ درصد اشتغال جدید، اشتغال رسمی و مابقی غیر رسمی بوده است.
اتاق خبر 24

عیسی منصوری در ارزیابی آمار اشتغال ایجاد شده در سال جاری گفت: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته ریزش قابل توجهی در حوزه اشتغال داشتیم و فعالان کسب و کار به دلیل افزایش نرخ ارز با یک تاخیر فازی مواجه شده و به تدریج خود را در فضای جدید پیدا کردند،  به همین دلیل تا حدودی بازگشت به کار از سوی بنگاههای خرد و کوچک را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: این مساله کمک کرد تا نرخ اشتغال مقداری بالا برود و اشتغال جدیدی ایجاد شود در حالی که سال گذشته در بخش صنعت ریزش نیرو داشتیم و نه تنها شغل جدیدی به صورت آماری به وجود نیامد بلکه چند ده هزار نیرو هم دچار ریزش شدند.

بیشترین ایجاد اشتغال در سال گذشته متعلق به بخش خدمات

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در پاسخ به این پرسش که بیشترین میزان اشتغال در سال جاری متعلق به کدام بخش بوده است؟ گفت: برخلاف روند سال گذشته که بیشترین اشتغال در بخش خدمات بود امسال در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد اشتغال را شاهد بودیم که بخش عمده‌ای از این اشتغال به دلیل بازگشت به کار بنگاههای خرد و کوچک بود که موجب شد ریزش سال گذشته حتی در بنگاههای متوسط نیز جبران شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا