کد خبر: 182331

احتمال افزایش کرایه‌ها

 تغییر نرخ کرایه تاکسی در صورت سهمیه بندی بنزین، تابع سیاستگذاری ها در حوزه تاکسیرانی است.
اتاق خبر 24

علیرضا قنادان مدیر عامل تاکسیرانی در خصوص آخرین وضعیت سهمیه بندی سوخت تاکسی ها گفت: تاکنون هیچ دستور العملی در مورد سهمیه بندی بنزین به دست ما نرسیده است و ما هم هیچ برنامه ای برای نحوه سهمیه بندی سوخت تاکسی ها نداریم.

مدیر عامل تاکسیرانی تصریح کرد: هر زمان که این موضوع به ما اعلام شود، آن وقت در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

او در خصوص امکان افزایش کرایه ها در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی ها گفت: تا مشخص نشود که سیاست در مورد تاکسی ها چگونه است و جزئیات آن به چه شکل است اقدامی نمی کنیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا