کد خبر: 182182

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان به ریاست قاضی مزیدی در گرگان در حال برگزاری است.
اتاق خبر 24

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی گلستان با ریاست قاضی حجت الاسلام محمدرضا مزیدی در گرگان در حال برگزاری است.

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی مزیدی از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

حسن نجفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا ضمن قرائت کیفرخواست پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان بیان کرد: کیفرخواست پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا در خصوص متهمان آقایان آق اویلی رادنیا فرزند اناخان، میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی و ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر هر سه دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی به میزان ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم، گندم است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان در شکایت خود علیه این سه نفر اعلام کرده که بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت درآسیاب شاهکوه با مدیریت متهمان مبنی بر تحویل گرفتن گندم‌های امانی، فرم بازدید دوره‌ای از کارخانه درآسیاب شاهکوه، مبین کمبود گندم است.

وی با اشاره به کیفرخواست پرونده خاطرنشان کرد: نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان کسری گندم را ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم اعلام کرده و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است؛ متهم ردیف اول کسری گندم را قبول دارد، اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست و کاره‌ای نبوده که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود است.

نجفی افزود: به استناد بند ج ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شد و تقاضای مجازات متهمان مطابق ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را دارم.
پرونده گندم‌های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان گلستان رسیدگی می‌شود.

منبع: میزان