کد خبر: 181501

محسن یگانه به کانادا مهاجرت کرد

محسن یگانه به کانادا مهاجرت کرده و تمام برنامه های کنسرتش را کنسل کرده است.
اتاق خبر 24

محسن یگانه به کانادا مهاجرت کرده و تمام برنامه های کنسرتش را کنسل کرده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم