کد خبر: 181444
یادداشت اتاق خبر24:

ایران و صلح منطقه

صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، هیچ کشور و رژیمی به اندازه ایران از این اتفاق سود نمی برد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

منطقه حساس و راهبردی خلیج فارس که جمهوری اسلامی ایران دارای مرزهای طولانی با این آبراه استراتژیک است، از هر نظر از اهمیت خاصی برخوردار است.

مهمترین شاخصه این منطقه نفت و انرژی است، درصد زیادی از نفت جهان در این منطقه استخراج و صادر می شود که تنها کوچکترین خللی در روند آن به دیگر نقاط دنیا نیز سرایت می کند.

هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو در خاک عربستان سعودی با پهپادهای یمنی نشان داد که این منطقه بیش از آنچه تصور می شود حساس است و البته اهمیت ویژه این منطقه را نیز بار دیگر اثبات کرد.

امنیت منطقه به امنیت دنیا گره خورده است اگر خلیج فارس ناامن شود، همه دنیا زیان خواهد دید.

اقتصاد کشورهای عربی منطقه صد در صد به نفت وابسته است و اگر در صادرات نفت خللی ایجاد شود، اوضاع اقتصادی آنها وخیم خواهد شد.

اما جمهوری اسلامی ایران به خاطر اقداماتی که در دیگر زمینه های اقتصادی انجام داده توانسته است تا اندازه زیادی از وابستگی به نفت دور شود به همین خاطر است که با وجود تحریم های شدید اقتصادی به ویژه تحریم های نفتی، جمهوری اسلامی ایران توانسته این بحران را پشت سر بگذارد.

ایران در طول سال های گذشته با وجود وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، بر روی دیگر محصولات نیز سرمایه گذاری کرده و به همین خاطر است که اکنون می تواند تحریم های اقتصادی را تحمل کند.

طبیعی است اگر شرایط منطقه در وضعیت عادی قرار داشت و امنیت در منطقه برقرار بود، قطعاً جمهوری اسلامی ایران پله های پیشرفت را با سرعت بیشتری می پیمود چرا که نگرانی از ناامنی وجود نداشت برای برقراری آن هزینه نمی شد.

ناامنی در منطقه است که باعث شده تا روند پیشرفت ها در ایران و دیگر کشورهای منطقه از سرعت منطقی برخوردار نباشد.

آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او که در کلوپ صادر کنندگان تسلیحات هستند، از این اوضاع منطقه غرب آسیا و خلیج فارس بیشترین بهره را می برند.

فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عربی منطقه که سرشار از پول فروش نفت هستند، پول هنگفتی را به جیب تولید کنندگان سلاح سرازیر می کند.

بودجه خرید سلاح هر یک از کشورهای عربی منطقه بیشتر از کل بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران است، در کنار خریدهای کلان نظامی، نیروهای فرامنطقه ای نیز در خلیج فارس حضور دارند که عامل اصلی ناامنی و بر هم خوردن نظم منطقه است.

تا زمانی که آمریکا و دیگر نیروهای همپیمان او در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس حضور داشته باشند، نمی توان به آینده امن منطقه دست یافت.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ایجاد امنیت در منطقه ای که خود نیز در آن حضور دارد و بخش بسیار استراتژیک آن است، هزینه های زیادی را پرداخت کرده و برای رسیدن به امنیت شهدای زیادی را تقدیم کرده است.

حضور ایران در سوریه و عراق که با درخواست رسمی دولت این دو کشور صورت گرفت، توانست یک خطر بسیار جدی را برای نابودی منطقه خنثی کند.

رژیم های عربی منطقه و کشورهای اروپایی نمی توانند با وارد کردن اتهام نا امن سازی به ایران، نقش خود را د راین ماجرا پاک کنند.
همه اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است، ثابت می کند که ایران در بروز ناامنی ها هیچ نقشی ندارد بلکه حتی در صدد پایان دادن به جنگ و برقراری صلح است.

آمریکا در سوریه و عراق نیرو دارد، عربستان سعودی 5 سال است یمن را آماج حملات خود قرار داده و ترکیه نیز در تازه ترین اقدام نظامی خود به شنال سوریه حمله نظامی کرده و بخش هایی از کردستان سوریه را به اشغال درآورده است.
همه اقداماتی که کشورها و رژیم هایی چون سعودی، امارات، آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس انجام می دهند، نابود کننده صلح و امنیت است.

جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری صلح و امنیت در خلیج فارس و غرب آسیا است، دشمنان به خوبی درک کرده اند که منطقه باید نا امن باشد تا از پیشرفت های ایران جلوگیری شود.اما ادامه چنین روندی برای دشمنان صلح و امنیت نیز زیان بار خواهد بود و گریزی هم از این زیان نیست. هم اکنون آثار خسارت بار نا امنی در منطقه به کشورهای بر هم زننده امنیت دیده می شود که قطعاً گسترش خواهد یافت.