کد خبر: 181407

حذف درآمد‌های نفتی باید بلند مدت انجام شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از جایگزین‌های درآمد‌های نفتی افزایش تولید و در نهایت افزایش صادرات محصولات داخلی است که این امر با روانه کردن نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بخش تولید محقق می‌شود.
اتاق خبر 24
میر محمد حشمتی درخصوص حذف درآمد نفتی از بودجه اظهار کرد: حذف درآمد‌های نفتی از بودجه دولت یک اقدام بسیار بزرگ و اساسی است که طی یک سال گذشته توجه و تاکید زیادی به آن شده است.
 
 این اقدام از جمله اقداماتی است که باید پیش از اجرایی کردن آن، تمام جنبه‌ها و بخش‌های ارزیابی و بررسی شود تا پس از اجرایی شدن، دولت با کسری بودجه همراه نشود.
 
متکی بودن درآمد‌های کشور به فروش نفت در کوتاه مدت قابل جبران نیست و باید با تشکیل بازار‌های مشابه و درآمد‌های جایگزین، رفته رفته این متکی بودن را از بین برد.
منبع: خبرگزاری ایرنا