کد خبر: 181380

راه اندازی اتاق اولیا و مربیان در مدارس کشور

در سال ۹۷ در ۱۰ درصد مدارس اتاق گفتگوی اولیا و مربیان راه اندازی شده که برای سال ۹۸ نیز ۲۰ درصد بر این آمار اضافه شده است.
اتاق خبر 24

نورعلی عباسپور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان :

لازم است اشاره کنم فرمایشات آقای حاج میرزایی در مجلس که ما باید دیوار خانه و مدرسه را باید برداریم سخت شده و الان موضوع ماست که چگونه این دیوار را باید برداریم. این کاری است که همه حوزه های آموزش و پرورش باید کمکمان کنند. 

 امروز آخرین روز هفته پیوند اولیا و مربیان است و به نام خانواده و سند تحول بنیادین نامگذاری شده است. خانواده در سند تحول جایگاه ویژه ای دارد و حق و مسئولیتی که اونجا برای خانواده ذکر شده است جای شک نمی گذارد که خانواده از سطح ستاد و  برنامه ریزی و اجرا تا نظارت باید نقش ایفا کند و ساختاری هم برای این موضوع طراحی کردیم که باید مصوب شود.

 ما باید انجمنی قوی و برآمده از اکثریت خانواده ها تشکیل بدهیم. راهبری و نظارت بر تشکیل  ۹۷ هزار و ۵۹۶ انجمن اولیا و مربیان نظارت کردیم. همچنینشوراهای انجمن اولیا و مربیان را در سطح استان ها سعی کردیم تقویت کنیم و در ۷۱۶ اداره آموزش و پروش این کار صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری تسنیم