کد خبر: 181371

نظارت مستقیم برای احداث بزرگراه همت شمال

در این خصوص یکی از معاونان دادستانی جهت نظارت مستقیم در نحوه عملکرد ادارات و متولیان اراضی حریم و ملی محدوده بزرگراه شمالی کرج و انجام امور مربوط به تملک اراضی به صورت ویژه و برخورد قاطع با متصرفان غیر قانونی اراضی تعیین شد.
اتاق خبر 24

حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز :

بر روند رفع تصرف و تملک اراضی حریم دریاچه مصنوعی کرج و محدوده آبگیر بیلقان نظارت مستقیم به عمل آمد و بنا‌های غیرمجاز احداثی نیز قلع و قمع شدند.

 ایمن سازی این بنا‌ها در شهرستان کرج آغاز شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا