کد خبر: 181325

سپرده‌های مردم در بانک‌ها چگونه هزینه می‌شود؟

اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان،اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می کنند،اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی، سپرده های مردم در بانک ها چگونه و کجا هزینه می شوند.
اتاق خبر 24

در صورت کارکرد صحیح بانک ها، روند توسعه اقتصادی ایران با سرعت و شتاب افزون تری همراه خواهد شد.

تبیین این موضوع که بانک ها،سپرده های مردم را صرف چه اموری می کنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانک ها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا می سازد.

در واقع امر،در صورت کارکرد صحیح بانک ها،اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.

در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاست های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک ها را عهده دار است.

منبع: خبرآنلاین