کد خبر: 181313

چگونه آثار «خودکشی» را کم رنگ کنیم

خودکشی به عنوان یکی از آسیب اجتماعی، تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد که کارشناسان سلامت روان، برای کاهش آسیب های این معضل اجتماعی، راهکارهایی را پیشنهاد می دهند.
اتاق خبر 24

مهرداد کاظم زاده عطوفی روانشناس، با عنوان این مطلب که تجربه های درونی افراد مانند آموزش مهارت های زندگی و تاب آوری در کنار تجربه های برون فردی در جامعه کمک می کند تا هیجانات منفی کم شود و از اقدام به خودکشی پیشگیری گردد، گفت: امید کمک می کند که بن بست فکری برای رویارویی با مسائل از بین برود و خانواده ها حتما افرادی را که جملاتی در رابطه با اقدام به خودکشی می زنند، به مشاورین و صاحبنظران این حوزه ارجاع دهند.

سیدکاظم ملکوتی روانپزشک، نیز با عنوان این مطلب که آوردن نام خودکشی استیگما را کم نمی کند، اظهارداشت: خوب است که افراد بیمار این موضوع را مطرح کنند تا آمار مشخص شود و بتوان برای پیشگیری از آن اقدامات لازم را انجام داد.

وی ضمن بیان اینکه آمار خودکشی در ایران ۶ در ۱۰۰ هزار و شهرهای غربی بالای ۱۰ در ۱۰۰ هزار است، افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه و مفید می توان این آمار را پایین آورد همچنان که در شهرهای غربی ایران درصد خودکشی با این اقدامات پایین آمده است.

ملکوتی، ریسک فاکتورهای اقدام به خودکشی را افسردگی، کم بودن توسعه انسانی و بیکاری عنوان کرد.

محمدباقر صابری زفرقندی روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: خوب است که از افکار خودکشی در ذهن افراد بیمار آگاه شویم ولی پرداختن به این موضوع و تکرار آن در رسانه ها اثرات نامطلوبی دارد.

وی، ریشه اصلی مصرف موادمخدر را رسیدن به لذت و شادی عنوان کرد و افزود: اگر در جامعه ای نشاط کم شود، افراد دنبال شادی کاذب می روند که یکی از آن موارد استفاده از مواد است.

رئوفه قیومی روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که در مورد آمار خودکشی از منابع اطلاعاتی معتبر استفاده شود، گفت: استفاده از عباراتی مانند «همه گیری خودکشی» باید پرهیز شود. همچنین، از معرفی خودکشی به عنوان عملی قهرمانانه یا پاسخی قابل درک بر مسائل اجتماعی یا فرهنگی و یا اقتصادی پرهیز شود.

وی با تاکید بر این موضوع که جزئیات روش خودکشی نباید گزارش نشود، افزود: بهتر است اخبار مربوط به خودکشی در اخبار کوتاه شفاهی در رادیو و تلویزیون باشد، زیرا درج این اخبار در روزنامه ها و مجلات به دلیل ماندگاری و بازخوانی مجدد، خطر تأثیرات منفی این اخبار را افزایش می دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا