کد خبر: 181220

تعهد ایران برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا ۲۰۲۵

وزیر بهداشت، گفت: تمامی اماکن و ساختمان های این وزارتخانه به عنوان مکان های عاری از دخانیات شناخته شده اند.
اتاق خبر 24

سعید نمکی، در نشست خبری دخانیات اجلاس کشورهای عضو مدیترانه شرقی، افزود: ایران هم راستا با سایر کشورهای جهان برای کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف مواد دخانی تا سال ۲۰۲۵ به عنوان تکلیف سازمان بهداشت جهانی متعهد شده است و این هدف ارزشمند از اولویت برنامه های کشور ایران است.

وی ادامه داد: انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو کنوانسیون منع تجارت دخانیات و یکی از اعضای معاهده، مسئولیت خطیری است که مایه مباهات ماست و با تمام توان در این راه تلاش خواهیم کرد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: تلاش می کنیم با همکاری کشورهای منطقه به چالش های موجود از جمله مواجهه با رویکرد صنایع دخانی و راهکارهای اجرایی مقابله با آن بپردازیم.

نمکی بیان داشت: مهار اپیدمی دخانیات در منطقه نیازمند همکاری کشورهای عضو و اولویت بخشی به کنوانسیون و پروتکل مربوطه است. کشورهای زیادی هنوز به این کنوانسیون و معاهده نپیوسته اند.

وی با دعوت از این کشورها برای عضویت در کنوانسیون و معاهده از آنان خواست کاری کنیم تا اولین منطقه از سازمان بهداشت جهانی باشیم که برای کنترل مصرف مواد دخانی و مهار اپیدمی آن در تمام منطقه متعهد می گردند.

وزیر بهداشت گفت: سال ها است ایران در جهت افزایش مالیات مواد دخانی تلاش می کند و موفقیت های نسبی هم حاصل کرده است هرچند هنوز با انتظارات فاصله دارد.

وی با تقدیر از شورای نگهبان که طی روزهای اخیر حمایت کامل خود را از نظارت وزارت بهداشت بر اماکن عمومی و عرضه کنندگان مواد دخانی اعلام کرد، اظهار داشت: این نشان دهنده تعهد سیاسی و تعهد ایران در زمینه مهار مصرف فرآورده های دخانی است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: تمام اماکن و ساختمان های وزارت بهداشت در تمام کشور به عنوان اماکن عاری از دخانیات اعلام شده است.

منبع: جام نیوز