کد خبر: 181174

شاگرد تنبل‌ها تا چه زمانی اجازه تحصیل در مدرسه را دارند؟

درباره وضعیت سربازی افراد ذکوری که در حین تحصیل به سن مشمولیت می‌رسند، بیشتر بدانید.
اتاق خبر 24

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح :

همه دانش آموزان پسری که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند، باید تکلیف نظام وظیفه خود را روشن کنند.

 سن درس خواندن در مدرسه برای دانش آموزان ورود به ۲۱ سالگی و پایان ۲۰ سالگی است.

 در غیر این صورت افراد غایب محسوب می‌شوند و اگر نفر اول کنکور هم شوند، نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند.

مشمولان پس از قبول شدن در دانشگاه در صورتی که غیبت نداشته باشند، می‌توانند با دریافت معافیت موقت ادامه تحصیل دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا